Amazonas är världens största regnskogsområde och även den mest artrika skogen på jorden. Man brukar kalla Amazonas för en av ”jordens lungor” och området spelar en avgörande roll i att bevara jordens klimat.

Regnskogen förstörs varje dag för att skapa produkter vi använder i vår vardag. Storföretag utrotar arter och miljöaktivister hotas ofta i processen. Genom att ändra sättet du konsumerar kan du visa solidaritet med ursprungsbefolkningen och vara en del av rörelsen för att skydda Amazonas.

1. Ät mer växtbaserad kost. Cirka tre fjärdedelar av all jordbruksmark på jorden används för boskapsuppfödning och produktion av deras foder, vilket orsakar enorma monokulturer och förlust av biologisk mångfald. I Amazonas är boskapsindustrin den främsta orsaken till avskogningen. Att byta ut kött och andra animaliska produkter till växtbaserade alternativ är ett av de enklaste sätten att minska sitt eget personliga klimatavtryck, bidra till din hälsa och skydda regnskogen.

2. Prata om problemet och inspirera till handling. Prata med dina vänner, familj och kollegor om hoten mot Amazonas. Kunskap är ett viktigt steg för engagera sig. Dela gärna till exempel den här videon om Karipuna folkets kamp:

3. Köp inte produkter som är kopplade till regnskogsavverkning. Kräv av företag att sluta köpa och sälja dem. Att ringa och maila dem eller skriva på deras Facebook sida är ofta effektiva metoder för att få företagen att tänka om.

4. Håll dig uppdaterad. Läs också dessa artiklar; allt du behöver veta om biologisk mångfald eller om urfolks kamp för sina rättigheter. Och kom ihåg att följa Greenpeace på Facebook, Twitter och Instagram – där uppdaterar vi regelbundet om miljö- och klimatfrågor samt hur du kan engagera dig ytterligare.

5. Skriv under vår namninsamling för att rädda regnskogen. Var med och kräv att Sveriges regering väljer att skydda Amazonas och klimatet genom att säga nej till handelsavtalet mellan EU-Mercosur, där Brasilien ingår. Avtalet riskerar att få förödande konsekvenser för Amazonas regnskog, urfolks rättigheter och eskalera klimatkrisen.

Nu planerar Brasiliens regering, under ledning av president Jair Bolsonaro, att öppna Amazonas för ytterligare exploatering: för att omvandla ovärderlig regnskog för produktion av allt från nötkött, soja och virke till utvinning av olja. Vi står i solidaritet med Amazonas urfolk när de konfronterar mäktiga företag som förstör livsviktig regnskog och kränker mänskliga rättigheter.

Det finns ingen tvekan om att det skulle få förödande konsekvenser om vi förlorar Amazonas, inte bara för det rika djurlivet och ursprungsbefolkningen som lever där – utan även för hela vår planet. Säg åt Brasiliens regering att STOPPA exploateringen och rädda Amazonas genom att skriva under vår namninsamling HÄR.

Skydda Amazonas, säg nej till handelsavtalet med Brasilien!

Amazonas behöver din röst – skriv under och hjälp oss stoppa handelsavtalet som kommer öka ödeläggelsen av värdefull regnskog.

Engagera dig