Regnskog bränns ner i Amazonas för att göra plats åt sojaplantage och boskapsmark.

Skogarna över hela världen är våra viktigaste allierade i kampen mot klimatkrisen – men Amazonas och dess invånare är under större hot än någonsin tidigare. En av de största bovarna är den industriella köttproduktionen. 

Som den snabba spridningen av coronapandemin har visat oss kan även små förändringar i naturen få stora konsekvenser, särskilt när vi når en brytpunkt. Detta gäller även förstörelsen av Amazonas. Problemet är att förändringar i Amazonas är långt ifrån små – de kan troligen förändra klimatet för all framtid.

När coronapandemin började sprida sig över hela världen, ökade exploateringen av Amazonas  för köttproduktion, avverkning och gruvdrift lavinartat. Under årets fyra första månader ökade skogsavverkningen med hela 55% jämfört med samma period 2019. 

Varför förstörs Amazonas i en snabbare takt nu?


Medan många av oss har jobbat hemifrån och distanserat oss socialt – har stora områden av regnskog ödelagts för boskapsfarmer, skogsavverkning och gruvdrift. Den brasilianska regeringen fortsätter exploatera Amazonas genom att uppmuntra ökad skogsavverkning, som till stor del är illegal, för köttproduktion och mineralutvinning. Enligt Greenpeace Unearthed, har larm om skogsavverkning i den brasilianska delen av Amazonas ökat med 64% jämfört med förra året – och detta är ovanligt under regnsäsongen då skogsavverkning är svårare. Nu är världens största regnskog på väg in i sin torrsäsong, vilket innebär nya skogsbränder. Vi minns förra årets skogsbränder i Amazonas vars katastrofala följder chockade hela världen. I Sao Paolo färgades himlen apokalyptiskt svart, trots att staden ligger tusentals mil från bränderna.

De förödande skogsbränderna i Amazonas 2019.

Medan vissa bränder startar naturligt, antändes det övervägande antalet av förra årets bränder i Amazonas av bönder för att frilägga mark för jordbruksindustrin, en politiskt betydande sektor i Brasilien – med stöd av president Jair Bolsonaro. Nu är skogsavverkningen mycket, mycket högre och forskare varnar för att vi kommer se ännu fler katastrofala bränder i år. 

Bolsonaro utnyttjar det kritiska läget som följt i coronapandemins svallvågor, och som har gjort övervakningen av miljöbrott mycket svårare, för att främja expansionen av industriellt jordbruk i Amazonas. När stora delar av världen har gått in i lockdown, har Bolsonaro försökt klubba igenom ett lagförslag som skulle ge illegala skogsavverkare rätten till stulna skogsområden. Tack och lov resulterade pressen från stora pensionsfonder och fler än 40 europeiska storföretag i att omröstningen om lagförslaget nu har skjutits upp på obestämd tid. 

Varför är regnskogar som Amazonas så viktiga?

Träd absorberar koldioxid när de växer. Så när täta tropiska regnskogar som Amazonas förstörs, förlorar planeten ovärderligt lagringsutrymme. Och ju mer koldioxid som finns i atmosfären, desto mer förödande blir klimatkrisens effekter över hela världen. Och det behöver inte vara enorma skogsområden som avverkas eller brinner ned. Även till synes mindre avverkade ytor kan ha stor inverkan på skogens kapacitet att absorbera koldioxid.

Forskare tror att tipping point – den tidpunkt när regnskogen inte längre kan generera tillräckligt med regn för att återskapa sig själv  – kan nås i Amazonas under kommande decennier. Brytpunkten inträffar när 20-25% av skogen har avverkats eller brunnit upp och då förvandlas den tropiska regnskogen till en torr savann med betydligt lägre biologisk mångfald. Detta skulle även leda till ett utsläpp på miljarder ton koldioxid i atmosfären. 2019 varnade ekonomen Monica de Bolle en kommitte från den amerikanska kongressen att den här brytpunkten kan komma så snart som 2021, speciellt om skogsförstörelsen fortsätter öka år för år – som den gör nu.

Hur klarar sig människorna som bor i Amazonas under coroonakrisen?

Brasilien är ett av de länder i världen som drabbats allra hårdast av pandemin. Trots att stora delar av landet erbjuder bra, offentlig sjukvård har Bolsonaro redan avverkat två hälsoministrar (den ena fick sparken och den andra sa upp sig), uppmuntrat anti-lockdown protester och han anklagades nyligen för att dölja statistik om antal smittade och dödsfall.

Experter oroas nu för att en överlappning där skogsbränderna startar igen i kombination med ökande antal coronafall skulle vara en katastrof för det brasilianska Amazonas. Krisen är speciellt akut för urfolken – särskilt med en regering som bryr sig så lite om urfolkens mänskliga rättigheter. Pandemin leder till att övervakningen av skogen minskar kraftigt och därmed ges friare spelrum för illegala skogsavverkare och gruvbolag vilket riskerar att sprida coronaviruset ännu mer och utplåna hela byar. Greenpeace har deltagit i räddningsinsatser tillsammans med grupper av urfolk och sjukvårdspersonal som transporterat akut stöd till de mest avlägsna delarna i Amazonas. 

Greenpeace hjälper till med att transportera sjukvårdspersonal och utrustning genom Asas de Emergência-projektet.

Hur är skogsavverkningen kopplade till nya sjukdomar?

Experter forskar i hur sjukdomar som coronaviruset uppstår. Nu finns det fler bevis på att industriella jordbruk som etableras i vilda habitat är en viktig faktor. I en forskningsstudie som Greenpeace Unearthed i Brasilien tagit del av uttalade sig forskare om att de förväntat sig en pandemi som Covid-19 länge. Många nya sjukdomar har uppkommit i Brasilien som ett resultat av förstörelsen av Amazonas, bland annat chikungunya, dengufebern, gula febern och Zika.

Prognosen för Amazonas är dyster, men det finns glimtar av hopp. Den internationella press som ledde till att lagförslaget som skulle ge illegala skogsavverkare rätten till stulna skogsområden sköts upp, kom till stor del från storföretag i Europa. De vet att deras kunder inte vill ha kött eller soja som används som föda till boskap med koppling till förstörelsen av Amazonas.

Bolsonaro har sagt att det som händer i Amazonas bara är Brasiliens angelägenhet. Storföretag och dess kunder över hela världen har makten att visa att så inte är fallet. Vill du veta hur du som privatperson kan göra skillnad för Amazonas i din vardag – läs mer här. Och lita på att vi på Greenpeace kommer fortsätta kämpa för att Amazonas ska skyddas och bevaras. Här kan du läsa mer om vad vi kunde åstadkomma förra året med stödet från miljontals människor världen över.. Och det arbetet fortsätter även i år när Amazonas behöver oss som mest. Har du möjlighet att stötta vårt arbete med en gåva? Swisha ett valfritt bidrag här.