Sjunde AP-fonden förvaltar pensionskapitalet för omkring fyra miljoner svenskar. Eftersom de är en statlig förvaltare är det rimligt att anta att behöver följa svenska normer och lagar och agerar i enlighet med internationella konventioner som Sverige har skrivit under. Det innebär att de nya reglerna för Sjunde AP-fonden borde tydliggöra att fossila investeringar ska fasas ut och att samtliga investeringar måste vara förenliga med klimatmålen, det skriver Greenpeace i ett yttrande till Finansdepartementet.

Fossila investeringar lönar sig inte. SPP, Handelsbanken och AP1 som alla gjort sig av med sitt innehav i kol, olja och gas har tjänat miljarder under årets första kvartal, medan AP7 som fortfarande (2020!) tycker att fossilinvesteringar är rimliga, har förlorat nästan 7 miljarder av pensionsspararnas pengar.

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan som presenterades i höstas konstateras att för att Parisavtalets mål ska kunna nås ”krävs att de globala finansiella flödena styrs om och att investeringar i fossil verksamhet upphör.”

Det är därför anmärkningsvärt att en stor statlig pensionsförvaltare som Sjunde AP-fonden har massiva investeringar i flera av världens absolut största kol-, olje- och gasbolag, det vill säga de bolag som bidrar till klimatkrisen allra mest. Greenpeace har granskat Sjunde AP-fondens innehav i världens 200 största bolag, sett till andelen fossila reserver. Vi kan konstatera att Sjunde AP-fonden den sista december 2019 investerade drygt 20 miljarder i 83 av dessa bolag, varav majoriteten av de absolut kol-, olje- och gasbolagen i världen.

Som om inte detta var nog, så kan vi nu också konstatera att Sjunde AP-fonden har förlorat miljardbelopp på att bita sig fast i gamla smutsiga fossilbolag medan de som har sålt av sina fossilinvesteringar istället har tjänat miljarder på detta.

Dessa fossilinvesteringar kan inte anses vara förenliga med vare sig regeringens klimatpolitiska handlingsplan eller för den delen med vår grundlag, regeringsformen, 1 kap 2 § som säger att det allmänna ”ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

Trots ökade hållbarhetsambitioner på senare år upprätthåller finanssektorn alltjämt klimatkrisen genom sina investeringar i fossiljättarna. Det är uppenbart att branschen självmant inte kommer att komma tillrätta med det problemet. Därför behöver regeringen tydliggöra riktningen och senast 2021 slå fast en handlingsplan för en fossilfri finanssektor. Men redan nu kan regeringen se om sitt eget hus genom att täppa till hålet i lagen för Sjunde AP-fonden.

I regeringsförklaringen 2014 uppmanade den nytillträdde statsminister Stefan Löfven världens länder att ”sluta investera i det som förstör vår planet”. Nu har regeringen möjligheten att själv följa den uppmaningen genom att se till att statliga Sjunde AP-fonden slutar investera i fossila bränslen, det som förstör klimatet allra mest.