Det är nu snart fyra år sedan Greenpeace tillsammans med den norska miljöorganisationen Natur och Ungdom stämde den norska staten för att de öppnade upp för ny oljeborrning i Arktis, trots att de var väl medvetna om att vi befinner oss mitt i en pågående klimatkris.

Det finns flera anledningar till varför vi valde att stämma norska staten men vårt huvudargument är att det i den norska grundlagen står att det är statens ansvar att ”säkra en hälsosam miljö för framtida generationer”.

Eller rakt översatt från grundlagens miljöparagraf 112
“Varje person har rätt till en miljö som bidrar till en god hälsa och till en natur som främjar biologisk mångfald. Naturens resurser ska hanteras på ett långsiktigt, hållbart sätt så att de bevaras även för framtida generationer. Medborgarna har rätt till kunskap om miljöns tillstånd och om effekterna av planerade och genomförda ingrepp i naturen, så att de kan skydda sina rättigheter enligt föregående stycke. De statliga myndigheterna ska vidta åtgärder som genomför dessa grundförutsättningar.

In a peaceful protest Greenpeace activists from Norway, Sweden, Denmark and Germany climb the oil rig West Hercules, located near Rypefjord village in the north of Norway, and display a banner reading ”Ban New Oil”. While a growing movement calling for real action on climate change is happening all over the world, Equinor’s rig is preparing for a season of oil drilling in the Arctic waters of the Barents Sea.

Sedan 2017 har vi gått igenom rättsprocesser i såväl tingsrätt som hovrätt (där vi båda gånger vunnit viktiga delsegrar men inte lyckats få oljelicenserna ogiltigförklarade) och nu tas alltså fallet upp i högsta möjliga instans med 19 domare(!) på plats för att avgöra om det är förenligt med grundlagen att fortsätta att expandera Norges klimatskadliga verksamhet. En vinst här skulle att vara historisk, stoppa ny oljeborrning i Arktis och få verkliga konsekvenser för klimatet. 

Vi anser att den norska staten måste hållas ansvarig och att oljelicenserna omedelbart måste bedömas ogiltiga. Mer än en halv miljon människor har hittills undertecknat en namninsamling mot ny oljeborrning i detta sårbara område. 

Public, protesters, and key speakers, gather outside the Norwegian parliament for a demonstration to urge the Norwegian government to live up to its duty to future generations by stopping its dependence on oil. The demonstration is on the eve of the start of the second historic court case by where Greenpeace and co-plaintiffs are taking the Norwegian government to court to stop its Arctic oil drilling.Att fallet tas upp i Högsta domstol, och dessutom med alla 19 domare på plats, är ett enormt erkännande av vikten av detta ärende för Norge, och resten av världen, som nu med spänning inväntar hur detta juridiska genombrott spelas ut i domstol. Det hade inte varit möjligt utan ett massivt stöd från alla er som står bakom oss.