Greenpeace Sweden activists re-name the Swedish Department of Finance to the “Department of Climate, Environment and Transition”. The billions in public investments that are now being directed from this department in response to the COVID-19 crisis will greatly influence how Sweden’s ability to deal with the twin crises of climate and biodiversity loss. Greenpeace is urging Minister for Finance Magdalena Andersson and Minister for Financial Market Per Bolund to Build Back Better and make sure resources now being deployed in response to COVID-19 is also enabling the transition of Swedish society to radically reduce climate emissions, create a circular economy, and build long term sustainability.

Sveriges nya Klimat-, miljö- och omställningsdepartemet måste lägga grunden för en långsiktigt hållbar välfärd.

Den globala samhällskris som spridningen av coronaviruset bidragit till är en oerhörd tragedi för oss alla. Krisen är samhällsomvälvande och påverkar vår hälsa, våra liv och våra jobb, det är viktigt att samhället bidrar till att dämpa effekterna av krisen. Det är samtidigt hoppingivande att se den utbredda solidariteten i samhället och ett politiskt ledarskap som visar det är fullt möjligt att agera kraftfullt enligt experternas råd när det krävs.

Nu, om någonsin, står samhällets resurser till förfogande för Magdalena Andersson och finansdepartementet att lägga grunden för den samhällsomställning vi behöver för att säkra jobben, bygga en motståndskraftig välfärd och ett rättvist Sverige. Vi bytte namn på Finansdepartementet till ”Klimat-, miljö- och omställningsdepartemetet” eftersom de enorma summor som nu tillförs olika delar av ekonomin kommer att ha effekter under lång tid framöver.

Pandemin har blottlagt de sårbarheter som sedan länge funnits och tydliggjort behovet av långtgående förändringar. Vi kan inte gå tillbaka till “det normala” utan måste se till att de investeringar som nu görs också skapar det hållbara samhälle vi behöver.

FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, påpekar att det nu är “dags att mångdubbla våra ansträngningar för att bygga mer inkluderande och hållbara ekonomier och samhällen som är mer motståndskraftiga inför pandemier, klimatförändringar och andra globala utmaningar.”

Fatih Birol, chef för det internationella energiorganet, IEA, har uppmanat regeringar att nu öka klimatambitionerna: ”Storskaliga investeringar för att främja utveckling, etablering och integrering av klimatvänlig teknik… bör vara centrala delar av regeringars planer, för det kommer både att stimulera ekonomin och skynda på omställningen till förnybara energikällor.”

WHO:s generalsekreterare Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus sade nu i maj att ”Pandemin är en påminnelse om det intima och känsliga förhållandet mellan människor och planeten. Alla ansträngningar för att göra vår värld säkrare är dömda att misslyckas om de inte beaktar det kritiska samband mellan människor och patogener, och det existentiella hotet från klimatförändringarna, som gör vår Jord mindre beboelig.”

För att möta kriserna som i längden hotar möjligheterna för livet på vår planet som vi känner det krävs att vi bygger ett samhälle där vi människor också är en positiv kraft för vår omgivning. Istället för att fokusera på ohållbara tillväxtmål bör vår ekonomi vara det verktyg som styr om samhället mot en långsiktigt hållbar välfärd grundad i hänsyn gentemot livsuppehållande ekosystem. Det måste innebära att sättet vi lever på och våra verksamheter bidrar till att minska halterna av koldioxid i atmosfären och stärka de naturliga ekosystem vi lever inom.

Flera företrädare inom näringslivet har gemensamt efterfrågat en klimatneutral ekonomi och Landsorganisationen, LO, har förordat en uppväxling av offentligt stöd till omställning och ökade resurser för järnväg och klimatåtgärder.

Trots detta ser vi nu miljarder i offentligt stöd gå i motsatta riktning. Enligt en ny granskning har den Europeiska centralbanken, ECB, pumpat in över 70 miljarder till stöd för fossilindustrin under perioden mars till maj.

Redan 1974 varnade Olof Palme för konsekvenserna om vi inte agerar för att förhindra klimatförändringarna “Framstående forskare befarar att om vi går på i samma spår som hittills kan på sikt världshaven förstöras, de arktiska havsisarna smälta och andra klimatrubbningar uppstå som drastiskt kan påverka våra livsvillkor”:

Nu har Magdalena Andersson en unik möjlighet att byta spår. Den möjligheten måste hon ta tillvara på som chef för Sveriges nya klimat-, miljö- och omställningsdepartement.

Isadora Wronski, Sverigechef, Greenpeace

Artikeln publicerades den 5 juni 2020 i Aftonbladet.