Biobränslen – en falsk lösning för klimatet

Att biobränslen skulle vara klimatneutrala är ett logiskt felslut och räknar man in utsläppen från biobränslen till den vanliga statistiken har Sveriges utsläpp sedan 1990 inte minskat överhuvudtaget.

Stort kalhygge i en boreal skog
Handen på en aktivist som sätter kritiska klistermärken om Shell på bensinpumpshandtag.

Problemet med biobränslen

Biogen koldioxid sägs ingå i det “naturliga kolkretsloppet”. Tanken är att eftersom ny växtlighet binder koldioxid som släpps ut genom förbränning av bioenergi så blir det ett nollsummespel och koldioxidneutralt. Därför kommuniceras inte biogena utsläpp utan rapporteras som förändrat kollager i skog och mark. Det vi glömmer bort när vi klassar biogena utsläpp som klimatneutrala är att vi redan har stora fossila utsläpp och att vår atmosfär är på bristningsgränsen full med koldioxid. Den koldioxiden behöver också bindas av växtlighet, men så länge vi släpper ut koldioxid, oavsett ursprung, i den takt vi gör idag så fylls atmosfären på och halterna av växthusgaser minskar inte. Vi har några få år på oss att få ner utsläppen och stabilisera halterna i atmosfären och atmosfären gör ingen skillnad på koldioxidens ursprung.

Vad vi gör

Greenpeace har tagit fram en statistikportal, sverigesutslapp.se, där också biogena utsläpp redovisas. Siffrorna kommer från Naturvårdsverket och SCB och är en del av Sveriges officiella statistik. Utsläpp ska såklart räknas som utsläpp i absoluta tal och potentialen för kolinlagring i skog och mark ska utgå från ett scenario utan skogsskövling. Poängen med alla klimatåtgärder måste vara att sänka halterna koldioxid i atmosfären. För att göra det måste vi både sänka utsläppen av all koldioxid, även biogen, och öka upptaget i skog och mark. Nyckeln blir då att utgå från ett scenario där vi sänker alla utsläpp, inte bara fossila, och utgår från skogens hela potential, inte bara det som blir kvar när vi räknat av biogena utsläpp. Det är en mer ärlig diskussion.

En demonstrant håller en affisch med texten "Stop burning our future"

STOPPA BIOBRÄNSLEBLUFFEN

Utsläpp är utsläpp och Sveriges utsläpp har inte minskat sen 1990 🤯 Kollar man på Sveriges territoriella utsläppsstatistik ser det ut som att vi stadigt minskat våra inhemska utsläpp sedan 1990, men verkligheten är en annan. Vi har ersatt fossila utsläpp med biogena. Utsläppen betraktas ofta som neutrala eftersom nya växter och träd förväntas suga upp samma mängd som släppts ut vid förbränning. Men att räkna på detta viset är att föra oss alla bakom ljuset- utsläppen är inte neutrala inom den relevanta tidsramen, det tar åtskilliga årtionden för träden att återuppta koldioxiden. På den tiden hinner vi tippa jordens klimat över oåterkalleliga gränser många gånger om. Vi har inte tid att byteshandla utsläpp med framtiden- ALLA utsläpp måste minska NU.

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen