Havsreservat – för levande hav

Haven täcker 71 procent av vår planet, men överfiske, föroreningar, global uppvärmning och djuphavsgruvdrift riskerar att ta död på våra hav. Haven är i akut behov att återhämtning, vilket bara starka, skyddade marina reservat kan ge dem.

Dykare vid ett stenblock som Greenpeace placerade ut för att skydda de marina området Fladen utanför Varberg

Problemet

Klimatförstörelse, överfiske, djuphavsgruvdrift, oljeborrning och plastföroreningar driver livet på vår blå planet till gränsen av kollaps. Knappt tre procent av världshaven är idag skyddade från destruktiv mänsklig aktivitet. Havet är förutsättningen för livet på vår blå planet. Det reglerar vårt klimat, livnär miljarder människor och ger oss syret till vartannat andetag vi tar. Vi människor är med andra ord helt beroende av att haven är i balans. Ändå utsätter vi dess ekosystem för hård press genom klimatförändringar, överfiske, föroreningar och hård trafik. Det är hög tid att vi ger haven möjlighet för återhämtning, vilket bara kan göras genom skapandet av starka, skyddade marina reservat. Idag är endast tre procent av det öppna havet skyddat. På national nivå ser det ofta inte mycket bättre ut, och Sverige är inget undantag. På pappret är tio procent av Sveriges hav är skyddat, men verkligheten ser annorlunda ut. Exempelvis är det fortfarande tillåtet att bottentråla i många områden med känsliga och unika ekosystem, vilket i sig är ett brott mot miljölagstiftningen både i Sverige och i EU. Men det finns sätt att hejda denna destruktiva utveckling. Fiskbestånden kan skyddas både av sänkta fiskekvoter men än mer effektivt genom instiftandet av havsreservat.

Vi kämpar för globala havsreservat

Så länge Greenpeace har funnits har vi kämpat för livet i haven. Forskare är överens om att det bästa vi kan göra för att säkra havets – och därmet planetens – återhämtning och framtida hälsa är att skydda minst 30% av världshaven till år 2030. Greenpeace har i årtionen arbetat för ett starkt globalt havsavtal under FN, vilket beslutades i februari 2023. Vi har pressat politiker och företag och tillsammans med allmänheten nått över fem miljoner namnunderskrifter för ett starkt globalt havsavtal som kan ge våra hav det skydd de behöver för att åter komma i balans. På national nivå har vi förhindrat bottentrålning i känsliga områden genom att placera ut stenblock som naturliga trålhinder på havsbotten, en aktion som ett decennium senare ledde till att området, Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt, erhöll ett av de starkaste skydden i Europa.

Projicering på Brooklyn Bridge under de globala havsförhandlingarna i New York med budskapet Protect the Oceans

Haven anropar Sverige & Billström: ”Svik oss inte!”

Vi på Greenpeace har kampanjat i över 50 år för att skydda våra hav, och vi kommer aldrig ge upp! Just nu gör vi allt vi kan för att rikta omvärldens blickar mot förhandlingarna, och pressa de deltagande länderna att fatta rätt beslut – däribland vår nya utrikesminister Tobias Billström. Genom att lysa upp ikoniska byggnader i Stockholm skickade vi, tillsammans med Johan Rensfeldt från @MovitsTV, ett budskap han inte kunde missa: Tobias Billström, Svik inte haven! Det var nämligen Tobias Billström som ansvarade för Sveriges agerande i förhandlingarna kring ett globalt havsavtal och, eftersom Sverige också var ordförandeland i EU – även för att ta fram EU:s gemensamma förhandlingsposition. Läs mer om projektionen i Stockholms stad

Vi har upptäckt en ny pingvinkoloni!

Tidigt 2022 påbörjade Greenpeace en expedition för att kartlägga avlägsna pingvinkolonier. Med oss ombord hade vi ett team oberoende forskare som studerade hur Antarktis påverkas av klimatförändringarna. Den här videon visar upp Antarktis unika natur – och pingvinerna som bor där.

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen