Vill du göra mer?
#Klimatförändringar #Klimatlösningar Låt åtgärderna mot Covid-19 bli början på en hållbar framtid!

Skriv under! När vi skattebetalare står för stimulanspaketen är vårt villkor att pengarna går till företagens och samhällets omställning för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

Engagera dig ×

Vid en första anblick kanske våra krav på klimatvänliga stimulanspaket för ett hållbart samhälle inte verkar helt självklara för alla. Många har i dessa tider fullt upp med att oroa sig för nära och kära och vad som sker med samhällsekonomin.Kommer jag kunna behålla mitt jobb, betala mina amorteringar, bo kvar i mitt hem?
Därför vill vi förklara varför vi pratar klimat mitt i pandemin och redan nu lägger fokus på de långtgående konsekvenserna av de politiska åtgärderna för att stärka ekonomin. Förklara hur sakerna hänger ihop och varför vi måste göra allt vi kan för att säkerställa att klimat och miljömål kommer in stimulanspaketen. 

Greenpeace upprop till regeringen

Förra veckan lanserade Greenpeace Sverige uppropet  “KRÄV KLIMATOMSTÄLLNING I STIMULANSPAKETEN”. Vi uppmanar regeringen att genom sitt agerande i efterdyningarna av coronapandemin adressera inte bara den ekonomiska nedgången, utan även de andra kriser vi står inför. Vi uppmanar till ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt agerande. Det är skarpt läge på flera plan och då gäller det att vara smart och investera i omställningen till ett  hållbart system inom planetens gränser som gynnar människor, de livsupprätthållande ekosystem vi är en del av och skapar trygga långsiktiga försörjningsmöjligheter precis som både finansminister Magdalena Andersson,finansmarknads minister Per Bolund och miljöministern Isabella Lövin påtalat.

Att hantera det hot som coronapandemin utgör mot människors liv, hälsa, och försörjning, är självklart högsta prioritet. Vår tacksamhet och djupa respekt går till alla de som arbetar hårt för att hantera krisen, inte minst de som säkerställer att sjukvården fungerar.

Varför startade vi det här uppropet?

Just nu diskuteras vilka åtgärder som krävs för att säkra samhälle och människors försörjning. Vår roll som oberoende miljöorganisation är att lyfta hållbarhetsperspektivet – det som gynnar människor och miljö i den här debatten. Vi vet vad som hände i kölvattnet av den förra finansiella krisen då klimatet och miljöfrågorna glömdes bort och nedprioriterades. Det får inte hända igen, och det är därför vi nu uppmanar er att gemensamt höja era röster med oss för att skydda vår planet. Att vänta tills den rådande krisen är över, vore att agera för sent.

Vi vet även att många människor just nu befinner sig hemma. Tillsammans med er vill vi fortsätta arbetet för en hållbar framtid – även om det just nu inte är möjligt för oss att protestera på gatorna. Att istället delta i vårt digitala upprop för miljön är en möjlighet att göra skillnad, trots att många av oss inte kan eller vill lämna våra hem.

Därför vill vi nu uppmärksamma vikten av att de ekonomiska stimulanspaketen faktiskt säkrar ett tryggt, stabilt och hållbart samhälle med. Vi måste vara smarta, holistiska och långsiktiga. Offentliga medel måste gå till samhällsomställningen, styra bort från ett system som inte längre fungerar och klimatskadlig verksamhet som skapar andra typer av kriser. Hjälp oss genom att skriva under vårt upprop och dela den här information med vänner och familj!

Tillsammans kan vi göra skillnad för vår planet och jobba mot en hållbar framtid, även hemifrån.