Tidigt på morgonen, måndag den 8 oktober, publicerade IPCC sin omfattande rapport om 1,5-gradersmålet. Budskapet från IPCC är tydligt. Vi KAN hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Vi måste agera NU. Konsekvenserna om vi inte gör vad som krävs riskerar att bli ENORMA!

– Det är tydligt att nu är tiden för handling för alla världens regeringar. Rapporten visar med alla önskvärd tydlighet det allvar vi står inför om vi inte drastiskt genomför åtgärder för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Rapporten visar att vi kan hålla oss inom de 1,5 grader som vi kommit överens om och som är nödvändiga för att mildra effekterna av ett förändrat klimat, men handlingsutrymmet blir mindre för var dag som går, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace i Sverige

Rapporten visade också att skillnaderna mellan 1,5 grads uppvärmning och 2 graders uppvärmning är stora. En tvågraderuppvärmning av jorden riskerar oöverblickbara konsekvenser.

– Effekterna av klimatförändringarna märks redan nu, vid en grads uppvärmning, och varje tiondels grad riskerar att förvärra dessa problem. Därför är det viktigt att vi nu agerar och tar vara på möjligheten att nå 1,5-gradersmålet, säger Frode Pleym

Enligt IPCC är det brådskande åtgärder som gäller. De kommande åren är avgörande för våra möjligheter att lyckas.

– Ju snabbare vi agerar, desto bättre. Det är IPCC:s rapport tydlig med. Handlingsutrymmet blir mindre för varje dag som går. Det kommer att bli svårare, dyrare och effekterna av omställningen kommer att bli mer kännbara ju längre vi väntar. Vi har precis valt en ny riksdag och jag förväntar mig ett tydligt ledarskap från Sverige under de kommande fyra åren, säger Frode Pleym

Det är också tydligt att alla måste hjälpas åt men att en stor del av ansvaret vilar på världens regeringar och styrande organ.

– IPCC:s rapport efterfrågar skyndsamma och omfattande åtgärder för att ställa om vårt samhälle så att vi kan hålla oss till max 1,5 graders global uppvärmning. Riksdagen har direkt makt över att se till att vi i Sverige gör vad vi kan. Exempelvis ligger det i riksdagens mandat att se till att statliga myndigheter, bland dessa AP-fonderna, inte investerar våra gemensamma tillgångar i kol, olja och gas som gör det svårare att nå Parisavtalets ambitioner att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, avslutar Frode Pleym.

Här kan du läsa IPCC:s rapport Global Warming of 1.5 °C”

Kontakt

Frode Pleym
Chef för Greenpeace i Sverige
[email protected]
070 728 04 47

Markus Mattisson
Kommunikationsansvarig, Greenpeace
[email protected]
070 397 66 72