Enligt en studie som publicerades i Nature Climate Change den 19 maj har utsläppen globalt minskat rejält till följd av coronapandemins begränsningar, främst på flyg och vägtransporter.

Under april minskade koldioxidutsläppen med som mest 17 procent globalt, tidigt i April. Författarna av studien menar att vi kan se utsläppsminskningar på mellan 4-7 procent för året. Studien är gjord av Global Carbon Project, som normalt brukar publicera en prognos för hela årets utsläpp strax innan årsskiftet. 

Sverige är ett av de länder där utsläppen minskat som mest. Det förklaras av klimatanalytikern Erik Pihl, vid forskarnätverket Future Earth, med att vi i Sverige har en stor andel fossilfri el och att transporter och resor, som är några av våra större utsläppskällor, nu reducerats rejält.

– Greenpeace slutsats av studien är att Sverige omgående måste få andra mobilitetslösningar på plats  och att de miljarder som nu satsas på infrastruktur måste gå till hållbara alternativ. Regeringen måste arbeta mot en snabb omställning av transportsektorn som står för en dryg tredjedel av våra inhemska utsläpp. Det här är en möjlighet att bygga oss ur den ekonomiska krisen genom sysselsättningsskapande långsiktiga infrastruktursatsningar  som ställer om  transportsektorn och förändrar vårt sätt att se på mobilitet, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace

Studien framhåller att det råder stora osäkerheter kring om utsläppsminskningarna kommer att hålla i sig. Det beror dels på hur restriktionerna framöver kommer att se ut, men också på om strukturella förändringar som fortsätter att hålla utsläppen nere, även när krisen avtagit, kommer på plats. De framåller också att pandemin inte ska användas som modell för hur samhället kan ställa om, men att vi kan lära oss något och att om vi se en värderingsförkjutning så finns ett fundament att bygga vidare på.

– För att få ett välmående samhälle efter krisen måste regeringen använda våra gemensamma medel till en genomgripande samhällsomställning som förändrar vårt sätt att förhålla oss till de ekosystem vi är en del av. Vi kan inte gå tillbaka till det “normala” för det samhällssystemet utarmade fundamentet för vår existens. Vi måste drastiskt sänka våra utsläpp för att skapa en långsiktigt hållbar välfärd, säger Isadora Wronski

Här kan du läsa mer om studien:

Kontaktpersoner
Markus Mattisson, kommunikationsansvarig, Greenpeace
070 397 66 72