Engagera dig
20 000 ton diesel ska ha läckt ut från NTEC i Taymyr-halvön som ligger i den arktiska delen av Ryssland.

Den 29 maj kollapsade en diesel-reservoar hos företaget i NTEC (en del av oljebolaget Norilsk Nornikel). Fabriken ligger på Taymyr-halvön i den arktiska delen av Ryssland. Uppskattningsvis har 20 000 ton diesel läckt ut. Läckaget ska ha förorenat naturområdet runt om, där dieseln rapporteras ha spridit sig i över 20 kilometer längs med floder och på väg mot havet. 

Greenpeace i Ryssland kommenterar miljökatastrofen:

– En liknande olycka hände i Alaska för 30 år sen, då Exxon Valdez fartyg gick på grund. Det kostade företaget sex miljarder amerikanska dollar att städa upp efter oljespillet. I Ryssland smiter företag ofta från att betala för de miljöskador de orsakar. 

Dmitry Streletskiy, en professor från George Washington University säger till Bloomberg News att permafrosten kan vara en anledningen till oljeläckaget: 

– Vi vet ännu inte vad orsaken till läckaget är, men det är sannolikt en blandning av klimatförändringar och infrastruktur-relaterade anledningar.

Redan för 30 år sedan krävde Greenpeace att regeringen skulle ändra lagen för att förebygga katastrofer, likt den som sker på Taymyr-halvön. Greenpeace-experter uppskattar att skadorna från miljökatastrofen kan uppgå till över 6 miljarder RUR (upp till 77,5 miljoner Euro). Dima Litvinov, kampanjledare på Greenpeace är uppväxt i Sibirien. Han har jobbat med oljefrågor i både Sverige och Ryssland.

– Katastrofer likt den vi idag ser i Taymyr är inte en enskild händelse. Det har skett förr. Oljeproduktion är ett inte bara skadligt för klimatet, den orsakar enorma miljökatastrofer och är ett hot mot vår välfärd, vår framtid och ekonomi. 

Preem i Sverige har ansökt om att få expandera sitt oljeraffinaderi. Den 15 juni kommer Mark-och miljööverdomstolen med sitt utlåtande och därefter hamnar frågan på regeringens bord. I veckan presenterade Greenpeace en granskning som visar hur Preem i sin reklamkampanj vilselett allmänhet och beslutsfattare och systematiskt brutit mot marknadsföringslagstiftning. 

– Taymyr-katastrofen är en påminnelse till de beslutsfattare som snart ska avgöra huruvida  Preem får tillstånd att expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Forskningen är glasklar: oljeproduktionen måste snabbt avvecklas för att vi ska kunna hålla oss till Parisavtalets 1,5-graders mål. Långsiktig stabilitet och ett tryggt välfärdssamhälle grundas på hållbar, förnybar energi, säger Dima Litvinov.

Övrigt:
Satelitbilder på oljeutsläppet finns här.
Läs Greenpeace Rysslands pressmeddelande här.
Läs mer om Greenpeace granskning här.

Kontaktperson:
Fanny Jönsson
[email protected]
+46 70 283 30 36