Varje svensk äger 1300 kronor i verksamheter som bidrar till att driva på klimatförändringar och extremväder, visar nya beräkningar som Greenpeace har gjort. Genom Första till Fjärde AP-fonderna har närmare 13 miljarder av svenskarnas pensionspengar investerats i nära hälften av de 100 värsta klimatförstörande bolagen i världen.

– Våra pensionspengar borde investeras i saker Sverige vill stödja och som säkerställer en hållbar framtid. Det är helt orimligt att vi genom våra pensionspengar driver på extremväder och klimatförändringar, säger Em Petersson, klimatpolitisk talesperson för Greenpeace.

Bolagen som Första till Fjärde AP-fonderna investerat i står för 28 procent av världens samlade industriella utsläpp. Investeringar i dessa bolag står i skarp kontrast med Sveriges klimatmål, Parisavtalet och den svenska regeringens ambition att vara en fossilfri välfärdsstat.

Ska vi klara av att leva upp till regeringens egna mål och Parisavtalet så måste vi sluta investera i verksamhet som bidrar till att förstöra klimatet. Vi kräver att Första till Fjärde AP-fonderna slutar investera  i klimatskadlig verksamhet.

Totalt har Första till Fjärde AP-fonderna investeringar i 43 av de 100 värsta klimatförstörande fossilbolagen i världen. Greenpeace beräkningar bygger på uppgifter från CDP (Carbon Disclosure Project), ett investerarinitiativ som de fyra AP-fonderna stödjer. Enligt CDP bedöms utvinningen av fossila bränslen i dagens takt leda till en temperaturökning på jorden på hela 4 grader under detta århundrade.

Kontakt:
Em Petersson
Ansvarig klimatfrågor Greenpeace Sverige
[email protected]
0702231263

Mathias Leveborn
Kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0702833036