Igår eftermiddag meddelade regeringen att de tillsätter ett klimatkollegium med uppgift att samordna och integrera klimatfrågan i samtliga politikområden.

Aktivister gör en ‘Banksy’ på riksdagen - kräver klimatnödläge
© Jana Eriksson / Greenpeace

Greenpeace har länge efterfrågat ett helhetsgrepp på klimatfrågan och i den större samhällsomställningen som krävs för att hålla samhället inom Parisavtalets 1,5 graders mål och FNs mållbarhetsmål är ett holistiskt perspektiv ett måste.  Forskarna ger oss inte mycket tid att spela med och vi behöver därför investera skattepengarna på ett smart och effektiv sätt och se sambanden mellan omställningsarbetet inom olika sektorer undvika falska lösningar. 

–  Det akuta för våra livsupprätthållande ekosystem kräver att vi ser över de grundläggande premisserna för våra samhällssystem. Stimulanspaketen för att stävja effekterna av coronapandemin är en möjlighet att inte bara säkra människors försörjningstrygghet på kort sikt, utan också kickstarta den genomgående samhällsomställning som krävs för levera våra klimat- och miljömål och därmed säkra välfärd på lång sikt. Samordning krävs för att klimatfrågan ska bli vägledande för samtliga politikområden, vilket regeringen nu utlovar, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige

Ett nära annalkande test för det nya kollegiet kommer att bli frågan om Preems expansionsplaner i Lysekil. Ett ärende som regeringen ska pröva mot klimatlagen. Om Preem skulle få tillstånd att expandera sin fossilverksamhet skulle det innebära ökade utsläpp på en miljon ton koldioxid per år, att raffinaderiet blir Sveriges enskilt största utsläppskälla och att vi skulle får svårt att leva upp till klimatlagen, Parisavtalets 1,5 graders mål eller vara en pådrivande röst i EU för ökade klimatambitioner.

– Det är uppenbart att Preems fossilexpansion skulle motverka Sveriges klimatarbete och regeringen måste avslå deras ansökan och istället driva på för en skyndsam fossilavveckling. Med det nya klimatkollegiet finns goda förutsättnigar att snabbt påbörja de stora systematiska omställningarna av samhället som tar oss ur beroendet av fossila bränslen och behovet av fossilraffinaderier och istället bygger en tryggare klimatanpassad framtid för invånarna Lysekil och resten av landet, säger Isadora Wronski

Klimatkollegiet som kommer att ledas av statsminister Stefan Löfven (S) innefattar även klimatminister Isabella Lövin (MP) finansminister Magdalena Andersson (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman (S), landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP).

Kontakt

Markus Mattisson, Greenpeace
070 397 66 72
[email protected]