Inspirerade av ett klassiskt Banksy-verk målade aktivister från Greenpeace idag texten “NO NEED TO PANIC” halvvägs under vattenlinjen på riksdagshuset. Aktionen genomfördes inför dagens aktuella klimatdebatt i riksdagen med anledning av Klimatpolitiska rådets årsrapport som visar att Sverige inte når klimatmålen med nuvarande politik och att utsläppsminskningarna har avstannat.

Aktivister gör en ‘Banksy’ på riksdagen - kräver klimatnödläge

– Det är tydligt att våra politiker kört fast i klimatfrågan vilket borde leda till panikkänslor hos alla som förstår vad som står på spel. Riksdag, regering och kommuner måste lyssna till de krav som ställs från allt fler människor och organisationer om behovet att utlysa klimatnödläge. Inte som en symbolisk handling utan som katalysator för kraftfulla klimatåtgärder och ett nytt sätt att hantera frågan. Utsläppsminskningar kan inte längre vara en avvägningsfråga, utan måste bli en självklar prioritet, säger Rolf Lindahl, kampanjledare klimat och energi på Greenpeace.

FN:s klimatpanel, IPCC, har konstaterat att för att nå målet om högst 1,5°C global temperaturökning krävs snabba och långtgående förändringar i alla delar av samhället i en skala som saknar historiskt motstycke.

– Ett klimatnödläge skulle innebära att vi som samhälle kan börja behandla klimatkrisen som den kris den är. Det behöver motsvara ett ökat beredskapsläge eller nationellt “stabsläge”, där vi på alla nivåer snabbt kan genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa. Rätt målsättningar för utsläppsminskningarna är nödvändigt, men de måste följas upp med tillräckliga åtgärder så att de faktiskt uppnås, säger Rolf Lindahl.

Samtidigt som Sveriges politiker inte har presenterat en färdplan som visar hur vi når de befintliga klimatmålen är nuvarande mål alldeles för lågt satta för att vara i linje med vad Parisavtalet kräver av ett land som Sverige, vilket förutsätter noll nettoutsläpp redan 2030 istället för 2045.

 – Få tycks ha tagit till sig IPCC:s kanske mest kända slutsats om att vi endast kan nå klimatmålen med snabba och långtgående förändringar i alla delar samhället i en skala som saknar historiskt motstycke. Tron att vi kan klara detta med små justeringar i marginalen lever däremot tyvärr kvar hos våra folkvalda. Växthusgasutsläppen måste snabbt minska till noll vilket innebär att vi måste skapa nya förutsättningar för att möjliggöra de klimatåtgärder som krävs, säger Rosanna Endre, talesperson för klimatfrågor på Greenpeace.

– Vi befinner oss i en kris. Det är dags för våra politiker att agera i enlighet med det och utlysa klimatnödläge, avslutar Rosanna Endre.

 

Bilder från aktionen:
https://media.greenpeace.org/shoot/27MZIFJW0YD53

Bilderna är fria att använda för press och media och © Jana Eriksson / Greenpeace ska alltid anges.

Övrigt:
* En lista med några av de grundläggande klimatåtgärder som politiken hittills inte mäktat med men som Greenpeace anser är avgörande för att Sverige ska ha en chans att komma i linje med 1,5-gradersmålet finns här.

* Den svenska miljörörelsen skapade tidigare i år en omfattande checklista inför Sveriges kommande klimathandlingsplan med vad denna bör innehålla för att sätta Sverige på en kurs mot att möta sina åtaganden enligt Parisavtalet.

* Färgen som som aktivisterna använde är en giftfri kalkfärg som går att skölja bort med vatten.

Kontakt:

Rolf Lindahl, kampanjledare, klimat och energi, 070 397 58 70

Rosanna Endre, talesperson för klimatfrågor, 070 285 36 78

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070 271 64 37