Vill du göra mer?
Engagera dig ×

Varje svensk äger 1300 kronor i verksamheter som bidrar till att driva på klimatförändringar och extremväder, visar nya beräkningar som Greenpeace har gjort. Genom Första till Fjärde AP-fonderna har närmare tretton miljarder av svenskarnas pensionspengar investerats i nära hälften av de hundra värsta klimatförstörande bolagen i världen. De här bolagen står för 28 procent av världens samlade industriella utsläpp. Det står i skarp kontrast med Sveriges klimatmål, Parisavtalet och den svenska regeringens ambition att vara en fossilfri välfärdsstat.

Svenskarnas pensionspengar finns i allt från klimatvärstingen Exxon Mobil – världens största privatägda oljebolag – till svenska Lundin Petroleum, som vill expandera oljeutvinningen längre in i känsliga arktiska vatten än någon annan i världen.

Våra nya uppgifter visar också att Första AP-fonden valde att öka sina investeringar till ett värde av 289 miljoner kronor i företagen bakom Dakota Access Pipeline under första halvåret 2017. Detta samtidigt som hela världen med avsky bevittnade hur urfolks rättigheter kränktes och vattenkanoner, tårgas och gummikulor sattes in mot fredliga aktivister. FN kritiserade projektet och många finansiella aktörer runt om i världen sålde sitt innehav, eftersom det stred mot deras etiska riktlinjer. Då väljer Första AP-fonden att för våra gemensamma pensionspengar köpa nya aktier. Idag flödar oljan genom Dakota Access Pipeline med god hjälp av svenska AP-fonder som sponsrar verksamheten med mer än 1,5 miljarder kronor.

Detta är bara två exempel på en lång rad minst sagt tvivelaktiga investeringar och finansieringar, men framförallt står samtliga i strid med såväl Parisavtalet som den svenska regeringens egna klimatmål.

Sverige har en god ambition att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Regeringen formulerar det som att initiativet ska ses som en uppmaning, och utmaning, till nationer och aktörer i hela världen att arbeta i samma riktning som Sverige. Frågan är hur trovärdigt det blir när Sverige vid sidan av uppmaningen om fossilfrihet investerar miljardbelopp i just fossila verksamheter.

Världens största fond, den norska oljefonden, meddelade nyligen att man vill sälja allt sitt externa innehav i olja och gas på grund av de finansiella riskerna som ett stort innehav medför. Sedan tidigare har fonden avyttrat flera kolbolag. Att sälja av innehav i kol, olja och gas har blivit mainstream. Om Oljefonden kan göra detta, varför ska de svenska AP-fonderna fortsätta att spela roulette med våra pensionspengar genom att investera i ekonomiskt riskfyllda fossila bolag.

Sveriges lilla storlek brukar framhållas i diskussionen när vissa anser att Sverige inte kan göra mer för att hindra klimatförändringarna. Här är dock en arena där vi har inflytande långt över vårt lands storlek. De svenska pensionsfondernas investeringar är sett till vår befolkningsmängd en stor aktör på den globala aktiemarknaden. Att skifta till klimatvänliga investeringar skulle ge en global effekt långt över vår storlek.

Världens ledare har genom Parisavtalet slagit fast att jordens temperaturökning ska hållas väl under 2 grader, helst under 1,5 grader. Genom klimatavtalet har vi också förbundit oss att förändra de finansiella flödena så att de bidrar till en minskning av växthusgasutsläppen.

Enligt forskningsrapporten Carbon Majors 2017, som tagits fram av Carbon Disclosure Project (CDP), ett investerarinitiativ som de fyra AP-fonderna stödjer, bedöms utvinningen av fossila bränslen i dagens takt leda till en temperaturökning på jorden på hela 4 grader under detta århundrade.

Våra pensionsfonder står inför valet att investera för vår gemensamma framtid eller investera i sådant som förstör vår planet. För de flesta svenskar är valet självklart. Det är dags att det avspeglas i pensionsfondernas investeringar. Ge oss en pension vi kan njuta av utan att vi samtidigt förstör planeten.

Frode Pleym
Sverigechef Greenpeace Sverige

Em Petersson
Ansvarig klimatfrågor Greenpeace Sverige