Idag kom yttrandet från Mark-och miljööverdomstolen om Preems ansökan för att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Nu hamnar beslutet hos regeringen som har klimatlagen och internationella åtaganden att förhålla sig till. Klimatlagen säger att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som “är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser”. 

– Vi har en klimatlag, ett klimatpolitiskt ramverk, klimatpolitiska rådet och nu även ett klimatkollegium som ska styra och vägleda alla regeringens beslut. Det finns en stark opinion i frågan, människor är djupt oroade över klimatkrisen. Det vore helt orimligt att regeringen då skulle tillåta en expansion av ett oljeraffinaderi, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige.

Både i Lysekil och Stockholm demonstrerar idag Greenpeace tillsammans med de andra organisationerna i Stoppa Preemraff för att regeringen ska säga nej till Preems ansökan om utbyggnad.   

– En utbyggnad skulle leda till ökade koldioxidutsläpp på en miljon ton om året och innebära att vi låser in samhället i ett riskfyllt fossilberoende. Framtidens jobb och välfärd kommer genom den omställning vi gör för att hantera klimatkrisen, människor ska inte behöva välja mellan klimat och jobb, säger Gustav Martner, kreativ chef för Greenpeace Norden, på plats i Lysekil. 

Preems ’Preemraff’ oil refinery in Lysekil, Sweden. The County Administrative Board, the Swedish Environmental Protection Agency, and Swedish Nature Conservation Association meet in the Land and Environmental Court to negotiate the planned expansion. This process will result in a decision basis for the government to decide on the Preem expansion plan.

Greenpeace menar att när regeringen nu tar över beslutet om Preems utbyggnad av Lysekilsraffinaderiet kan det ses som ett test av klimatlagen och av det nyinrättade klimatkollegium som leds av statsminister Stefan Löfven, i syfte att stödja målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland

– Vetenskapen är glasklar, all fossilverksamhet måste skyndsamt läggas ner för att minska utsläppen. Regeringen måste säga nej till Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Att expandera fossilindustrin mitt i brinnande klimatkris är det sämsta man kan göra för välfärden. Regeringens nya klimatkollegium har till uppgift att ta ett brett grepp om klimatomställningen,  klimatsäkra samhället och trygga vår framtid, säger Isadora Wronski. 

Den 10 juni publicerades en studie i Climate Policy som visade att världens länder behöver trappa upp klimatarbetet för att nå målen i Parisavtalet. Enligt studien behöver Sverige mer än att fördubbla sina ansträngningar för att nå Parisavtalets mål. 

– Preems ansökan sätter klimatlagen på prov och testar huruvida regeringen premierar ett oljebolags kortsiktiga vinstintresse eller framtiden för människor och miljö. För att följa klimatlagen och klimatanpassa samhället måste regeringen avslå Preems ansökan, säger Isadora Wronski. 

Övrigt
Den andra juni anmälde Greenpeace annonser från Preem till Konsumentverket och Reklamombudsmannen. Över 30 reklamartiklar som publicerats i Dagens Nyheter och Expressen anmäldes. Greenpeace granskning visar att Preem systematisk  vilselett allmänhet och beslutsfattare och brutit mot flera marknadsföringslagar. Granskningen finns sammanfattad på preemwashing.se.

Bilder och video från demonstrationerna i Lysekil och Stockholm finns här.