Vill du göra mer?
Engagera dig ×

I ett unikt samarbete påbörjar nu Greenpeace i Sverige, Afrika och Ungern ett projekt tillsammansmed stiftelsen Fryshuset. Projektet, som går under namnet Climate Changemakerspaces och möjliggörs med stöd från Svenska Postkodlotteriet, kommer tillhandahålla fysiska och digitala mötesplatser och skapa nya nätverksplattformar för att stötta unga i deras engagemang för planeten.

Miljontals människor, många av dom unga, demonstrerar världen över och kräver politisk handling för att möta klimatkrisen. Bilden är från en demonstration i Kapstaden 2019. (C) Fixerfilm/Greenpeace
Miljontals människor, många av dom unga, demonstrerar världen över och kräver politisk handling för att möta klimatkrisen. Bilden är från en demonstration i Kapstaden 2019.

Klimatfrågan är global, men förutsättningarna för ungas engagemang skiljer sig stort åt mellan olika delar av världen. Inom projektet kommer det skapas nya fysiska mötesplatser för unga som vill engagera sig i att skapa förändring i klimat- och miljöfrågan i sex olika länder; Sverige, Ungern, Armenien, Kenya, Sydafrika och Kamerun. I dessa länder finns redan ett stort klimatengagemang bland många unga och genom detta projekt kommer det skapas mer jämlika förutsättningar för att kanalisera detta engagemang. Projektet kommer också möjliggöra nya internationella samarbete och underlätta utbyte av viktiga erfarenheter och kunskap mellan klimatengagerade ungdomar från olika delar av världen. 

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge, och det är nu det avgörs hur vår framtid blir. Det här projektet kommer stärka ungas förutsättningar att förändra världsutvecklingen genom att engagera sig i frågor som de brinner för, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace

Samarbetet med Fryshuset gör att vi från Greenpeace sida kommer att kunna nå fler ungdomar från en bredare grupp, som vi i dagsläget ibland har svårt att nå i våra kanaler. Projektet vill lyfta fram en bred representation av förebilder och aktivt söka upp och engagera unga som vanligtvis inte syns i eller kanske till och med inte känner sig välkomna i klimatrörelsen. Både vi på Greenpeace och Fryshuset har en stark en tro på samarbete och ungas förmåga att skapa förändring.

Vi har sett att miljö- och klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna för unga. Det här projektet ökar kraftigt möjligheten och stärker kapaciteten för unga att låta sin oro, passion och engagemang för frågan bli konkret handling, säger Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset.

Hur vi människor väljer att agera under detta kritiska decennium kommer avgöra om vi klarar att stabilisera klimatet och de livsupprätthållande ekosystemen som vi alla är beroende av. Den pågående pandemin har förändrat förutsättningarna för klimat- och miljöengagemang. De stora fredliga demonstrationer och omställningsprojekt som satte klimatfrågan i ett globalt fokus och som till stor del drevs av unga blev helt plötsligt omöjliga. Men de planetära kriserna tar inte paus och det är nu viktigare än någonsin att kunna fortsätta arbetet med att förändra våra samhällssystem i grunden för att möta dessa. Pandemin har visat hur viktigt det är att hitta nya arbetssätt och strukturer för samarbete. Projektet Climate Changemakerspaces handlar om att involvera och stödja fler unga i digital och global aktivism och möjliggöra att vi tillsammans kan bygga praktiska och hållbara lösningar på lokal nivå. 

Ungas engagemang i klimatfrågan är ovärderligt – de ska ärva jordklotet och därmed är deras inflytande viktigt! Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi möjliggöra det här unika och viktiga samarbetet mellan Fryshuset och Greenpeace, säger Postkodlotteriets Managing Director, Eva Struving.

Kontakt:

Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace
070 301 25 34, [email protected]

Carin Balfe Arbman, kommunikationschef, Fryshuset
070-633 35 08, [email protected]