Idag släppte Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2021. Detta år fokuserade rådet på återhämtningspolitiken i samband med Corona/Covid-19-utbrottet. Rådet säger i sitt pressmeddelande att: “takten i den svenska klimatomställningen är fortfarande för långsam och endast omkring en tiondel av regeringens ekonomiska återstartspaket bidrar positivt till att uppnå de klimatpolitiska målen.”

Regeringen ger coronamiljarderna till fossil- och rovdriftsindustrin som  försatt oss i ett planetärt nödläge och ångar på med en tillväxtfokuserad ekonomi som utarmar ekosystemen och driver klimatet mot oåterkalleliga tipping points. Kreativ bokföring kring bioenergi, CCS eller att nu tillåta experiment med vår atmosfär minskar inte utsläppen, det är fegt, insiktslöst och visar en brist på ledarskap, säger Isadora Wronski, sverigechef, Greenpeace

Regeringen måste gå bortom fossilfritt som mål och sätta människor och de livsviktiga ekosystemens behov i fokus. Det behövs ett helhetsgrepp: skydda kolsänkorna – minst 30% av alla ekosystem, lämna förbränningsteknologin, minska resurs- och energiförbrukningen i absoluta tal och ställa om till en cirkulär ekonomi inom sociala och planetära gränser. Det krävs ett nytt ekonomiskt system som inte är avhängigt tillväxt, säger Isadora Wronski