Budgetsatsningarna matchar inte det planetära nödläget.

The time for failures and excuses is long gone. Countries of the world must stop investments in what is ruining our planet. In connection with the opening of the parliament, representatives from the environmental organization Greenpeace, dressed as bees, demonstrate to remind the prime minister and MPs that the climate crisis must be prioritized during the coming parliament year.

Idag presenterade regeringen sin våräbdringsbudget. Nedan följer kommentarer från Greenpeace sverigechef, Isadora Wronski:

Vårens budgetsatsningar matchar inte det planetära nödläge vi befinner oss i. Klimatpolitiska rådet konstaterade nyligen att bara 10% av krisstöden använts för åtgärder riktade mot att uppnå klimatmålen. Trots krisinsikt i ord använder regeringen pengarna till att bevara de industrier och strukturer som skapat klimatkris och artutrotning istället för att genomföra den nödvändiga omställningen.

Vårbudgeten innehåller vissa välkomna satsningar på kollektivtrafik, solceller och gröna jobb, men att satsningarna på “en kraftfull grön återstart” begränsar sig till mindre än en promille av BNP imponerar inte. 

Vi kan inte tro att vi adresserar de allvarliga samhällsrisker vi står inför genom att göra småjusteringar inom ett ohållbart system. Vi måste se om ekonomin i grunden, det som skapade välfärd under 1990-talet är inte det som skapar välfärd idag och imorgon. Ännu en budget missar forskarnas skarpa varningar och regeringen håller på med kreativ bokföring kring utsläppen istället för att satsa på en genomgripande samhälssomställning till ett cirkulärt hållbart samhälle inom planetära och sociala gränser.  

Politiken måste se till de akuta behov corona-krisen belyst och rusta upp samhällssystem som skapar sysselsättning utan att göra det på bekostnad av ekosystemen. Utbildning, vård och omsorg är sådana områden. Det räcker dock inte. Regeringen har misslyckats med att nå klimat- och miljömålen och skapa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar välfärd. Vårens budgetsatsningar matchar inte det planetära nödläge vi befinner oss.