EU:s klimatpaket ”Fit for 55” innehåller krav på mer förnybart, skatt på flygbränslen och betonar skogens roll som kolsänka – men är långt ifrån tillräckligt för att vi ska hålla oss inom Parisavtalets 1,5-gradersmål. En rad kryphål i förslaget från EU-kommissionen riskerar dessutom att göra åtgärderna till ett slag i luften.

EU:s klimatpaket ”Fit for 55” innehåller krav på mer förnybart, skatt på flygbränslen och betonar skogens roll som kolsänka – men är långt ifrån tillräckligt för att vi ska hålla oss inom Parisavtalets 1,5-gradersmål. En rad kryphål i förslaget från EU-kommissionen riskerar dessutom att göra åtgärderna till ett slag i luften.

– EU:s klimatpaket liknar mest kejsarens nya kläder. Bakom de stora orden är klimatpolitiken naken inför de hot som ska bemötas. Satsningen bygger på mål som ligger långt under vad vetenskapen konstaterar att det krävs för att vi ska undvika en klimatkatastrof. Dessutom är förslaget fullt av kryphål, som riskerar att leda till katastrofala konsekvenser för skogen och den biologiska mångfalden, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat- och omställningsfrågor på Greenpeace.

– En rapport från Greenpeace har visat att den sista förbränningsmotorn måste säljas senast 2028 för att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2040. Nödvändiga krav på att bilar ska vara energisnålare, oavsett bränsle, saknas också i EU-kommissionens klimatpaket. Dagens förslag är helt enkelt för lite och för sent, säger Carl Schlyter.

Miljörörelsen och forskare har krävt att EU-kommissionen inte ska bygga sin klimatpolitik på att förbränna biomassa från skog, eftersom denna strategi hotar biologisk mångfald, ökar avverkningarna och försämrar luftkvaliteten. Avverkningstakten i skogarna måste också minska de närmaste åren för att klara mål för biologisk mångfald och för att binda in mer koldioxid under tiden vi ställer om vår ekonomi.

– Utsläpp är utsläpp vare sig de kommer från att vi eldar fossila bränslen eller eldar skog. Atmosfären gör ingen skillnad. Ska vi klara Parisavtalets 1,5-gradersmål måste vi skydda mer skog och sluta subventionera bioenergi som en klimatlösning, säger Carl Schlyter.

– För fem år sedan sänktes målsättningen för förnybar energi från 40% till 32%. I dag ändras den tillbaka till 40%. Vi vet redan att dagens paket är otillräckligt och att det sannolikt kommer skärpas inom fem år. Om vi ska klara klimatkrisen har vi inte råd att på detta sätt kasta bort fler år på att tillgodose kortsiktiga vinstintressen i gamla industrier, med gammal teknik och gamla affärsmodeller.

För information och kommentarer: Carl Schlyter, talesperson för klimat- och omställningsfrågor på Greenpeace, 070–234 13 57 eller [email protected] 

Mer information och fler kommentarer finns på Greenpeace EU-kontor:https://www.greenpeace.org/eu-unit/