Protester i Glasgow under COP26

Idag släppte det klimatpolitiska rådet sin rapport. Nedan följer kommentarer från Greenpeace kampanjledare Carl Schlyter

– Det är välkommet att rådet trycker på behovet av systemövergripande reformer. Det har länge varit tydligt att punktinsatser inte är tillräckligt. Trots att klimathotet varit känt och politiker firat enskilda initiativ går vi mot en global uppvärmning långt över 1,5-gradersmålet. Det går inte att putsa lite på ytan, vi behöver krafttag på systemnivå, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

– Klimatpolitiska rådet betonar mer satsningar på energieffektivisering och elektrifiering. Greenpeace kräver att regeringen fokuserar sina stöd till detta snarare än att öka förbränningen av biomassa eller att underlätta för fossilbolagen. Beroendet av bränslen som innebär uttag från skog, gruvor eller oljefält är en stor sårbarhet. Ett hållbart och säkert energisystem bör utgå från energikällor som, förutom att inte innebära utsläpp och exploatering, inte heller kan användas som maktmedel, säger Carl Schlyter

– Hela Sveriges klimatpolitik bygger på att ta ut enorma mängder biomassa från skogen. Rådet pekar dock på att vi inte har en vedertagen definition av vad hållbart brukande av skogen är. Det är orimligt, säger Carl Schlyter

– Klimatpolitiska rådet konstaterar att den svenska politiken innehåller få insatser för att stimulera upptag och lagring av koldioxid i skogen. Samtidigt pekar Konjunkturinstitutet på att detta skulle kunna ha stora fördelar. Sverige skulle kunna göra stor global klimatnytta genom att öka inlagring av kol i skogarna, men det innebär reformer inom skogsbruket. Här vill vi se mycket mer progressiv politik från regeringen, säger Carl Schlyter