Engagera dig

Ny forskning som följt havslädersköldpaddor som lämnar Franska Guyana efter de lagt sina ägg visar att de behöver färdas upp till dubbelt så långt för att finna föda jämfört med tidigare grupper som studerats när de lämnat samma område. Forskarna knyter sköldpaddornas förändrade beteenden till stigande havstemperaturer och förändringar i havsströmmar som sker på grund av den globala upphettningen. En av de tio sköldpaddor som forskarna följde i studien omkom efter att ha fastnat i ett dumpat fiskenät.

Havslädersköldpadda på en strand i Franska Guyana
© Greenpeace / Jacques Fretey

Sex av sju arter av havssköldpadda hotas idag av utrotning och är uppsatta på  Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista

Havslädersköldpaddor på stränderna i Franska Guyana lägger idag omkring 250 gånger färre ägg än på 1990-talet då det där förekom omkring 50 000 bon med ägg, idag är det omkring 200 per säsong. Det är enligt forskarna troligt att den extra energi som dessa långa migrationer över haven kräver av sköldpaddorna leder till att de även lägger färre ägg i varje bo, vilket innebär ytterligare tryck på arten och minskande populationer. 

Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i Sverige kommenterar forskningsresultaten:   
 
– Rapporten och den forskning som den bygger på utgör ytterligare ett bevis i det övergripande och tydliga vetenskapliga budskapet om att haven och de mängder arter som lever där är i kris och att vi är i akut behov av ett nytt globalt regelverk som möjliggör att skydda minst en tredjedel av havet. Detta är möjligt, men bara om världens länder, inklusive Sverige,  inom de pågående FN-förhandlingarna [1] i år kan etablera ett starkt havsavtal som inkluderar ett nytt FN-organ med mandat att på internationellt vatten skapa de skyddade områden som är nödvändiga för att livet i havet ska ha en chans att återhämta sig. 

– Även Sverige måste göra mycket mer för att skydda havssköldpaddorna och allt annat liv i världshaven. Hittills har Sverige och utrikesminister Ann Linde varit svaga inom FN-förhandlingarna och velat behålla dagens sektorsbaserade system som är totalt oförmöget att skapa skyddade områden på internationellt vatten. Det skydd som krävs där kan endast åstadkommas genom att FN får uppdraget och mandatet att skapa detta, det måste sverige börja stå upp för.

Forskningsstudien som utförts under ledning av havsforskaren Damien Chevalier i samarbete med Greenpeace [2] placerade spårsändare på tio havslädersköldpaddor efter de lagt sina ägg på stränderna i Franska Guyana och följde sedan djurens migration över haven. Havslädersköldpaddor migrerar norrut efter äggläggningen för att nå kallare vatten med fler maneter som utgör deras huvudsakliga föda. Spåren från de tio sköldpaddorna i studien visade att dessa kan ta sig så långt som till Kanada och Frankrike i sin jakt på föda. En av sköldpaddorna, som forskarna döpt till Frida, drunknade under sin färd när hon fastnade i ett övergivet fiskenät och hittades senare död på en strand i Surinam.[3]

I samband med den vetenskapliga rapporten Turtles Under Threat släpper Greenpeace den animerade kortfilmen Sköldpaddsresen som producerats av Aardman studios, skapare av bla. Wallace and Gromit. Den känslomässigt laddade filmen berättar om en sköldpaddsfamiljs dramatiska resa över världshaven.

Rapporten och filmen ingår i Greenpeace globala Pole to Pole projekt som syftar till att uppmärksamma de allvarliga hot livet i haven står inför och uppmana världens ledare att anta ett tillräckligt starkt globalt havsavtal inom FN för att möjliggöra ett varaktigt och effektivt skydd för minst 30 procent av världens hav.     


Länkar:

Ladda ner Rapporten Turtles Under Threat

Bilder tillhörande rapporten

Den animerade kortfilmen Sköldpaddsresan

Greenpeacerapporten 30×30 som detaljerar behovet att 30 procent av haven avsätts som skyddade områden

Bakgrund kring FN-förhandlingarna och Sveriges nuvarande hållning till dessa

https://act.gp/34MR8Eu

Noter:

1. FN-förhandlingarna kring hur skydd av biologisk mångfald på internationellt vatten ska åstadkommas går under namnet Intergovernmental Conference on marine Biodiversity of areas beyond National Jurisdiction (BBNJ) och kommer under 2020 att klubba det nya globala havsavtalet.

https://www.un.org/bbnj/

2. Rapporten, Turtles Under Threat: Why the world’s ultimate ocean wanderers need protection, är författad av Greenpeace International i samarbete med Damien Chevalier och andra forskare från Institut Plurisciplinaire Hubert Curien (IPHC) vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) som utförde spårningen av som en del av Greenpeace Pole to Pole expedition in juni 2019.

3. Bilder på “Frida” går att få vid förfrågan

Kontakt:

Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i Sverige
[email protected]
070 657 65 86

Ludvig Tillman, kommunikatör
[email protected]
070 271 64 37