#Havsreservat #Klimatförändringar #Klimatlösningar

Vår blå planet hotas

Engagera dig

Paradise harbour, Antarktis – Gustaf Skarsgård har kastat loss med en grupp forskare för att tillsammans med Greenpeace uppmärksamma hoten mot djurlivet i Södra ishavet. Forskarna ombord kommer att undersöka hur klimatförändringar, plastföroreningar och industriellt fiske påverkar Antarktis och dess djurliv.

– Det är smärtsamt tydligt hur illa det är ställt med våra hav, där vi står inför en potentiell katastrof. Det är vi människor som har orsakat krisen, och vi måste agera tillsammans för att lösa den. Nu finns det en helt unik möjlighet för världens länder att enas och tillsammans se till att det skapas globala havsreservat som ger haven tid att läka. Jag ser fram emot att följa Greenpeace och forskarna ombords arbete för att skydda haven och djurlivet i Antarktis, hälsar Gustaf Skarsgård på plats från Antarktis.

Gustaf Skarsgård visits Trinity Island with Greenpeace to observe penguins and whale identification work. Greenpeace is back in the Antarctic on the last stage of the Pole to Pole Expedition. We have teamed up with a group of scientists to investigate and document the impacts the climate crisis is already having in this area.

Greenpeace har uppmanat Sveriges utrikesminister Ann Linde att ta starkare och mer aktiv ställning i de pågående FN-förhandlingarna och stödja ett globalt havsavtal som skulle möjliggöra skapandet av en storskalig skydd av internationellt vatten genom nya globala regelverk och institutioner.

– 2020 blir ett avgörande år för världshaven och det är endast genom ett starkt havsavtal under FN som det kommer att vara möjligt att skapa havsreservat på internationellt vatten. Dessa är helt avgörande och skulle ge livet i havet en möjlighet att återhämta sig och möta de utmaningar som klimatkrisen för med sig. Sverige och utrikesminister Ann Linde har hittills inte gjort tillräckligt inom FN-förhandlingarna. Det är nu eller aldrig och Sverige måste gå från ord till handling, säger Frida Bengtsson, svensk expeditionsledare på plats i Antarktis.

Under expeditionen kommer ett team med sex forskare att besöka avlägsna öar kring den Antarktiska halvön och bland annat använda drönare för att undersöka populationsnivåer för hakremspingviner i regionen. Förhoppningen är att deras forskning ska ge viktiga ledtrådar för hur klimatkrisen och industriellt fiske påverkar Antarktis djurliv. Samtidigt kommer en forskargrupp från Greenpeace forskningsenhet att studera mikroplastföroreningar och valars förflyttningar i Södra ishavet.

– Vi kommer att samla in data om pingvinkoloniernas status på platser som aldrig tidigare har undersökts, eller inte har undersökts sedan 1970-talet, vilket erbjuder möjligheten att observera förändringstakten i denna region under det senaste halvseklet. Genom att studera dem kan vi förstå hur klimatförändringar och fiske påverkar den antarktiska miljön, säger Heather J. Lynch, docent i ekologi och evolution, vid Stony Brook University i New York.

Resan till Antarktis är det sista stoppet för Greenpeace ett år långa havsexpedition genom Atlanten, från Arktis till Antarktis, för att uppmärksamma de hot som våra hav står inför och det akuta behovet att skydda dem genom ett starkt globalt havsavtal som just nu förhandlas under FN. 

Foto och video

Karta över expeditionens rutt från Arktis till Antarktis.

Kontakt för medieförfrågningar

Daniel Bengtsson
kommunikationschef Greenpeace Norden
[email protected]
+46 70 300 95 10