– debatt i DN om det krympande utrymme för det civila samhället

Demonstrationsrätten är en central byggsten i varje demokratiskt samhälle. I Sverige skyddas den i grundlagen och genom ett antal internationella konventioner. Även civil olydnad omfattas av demonstrationsrätten så länge våld inte används. Alla med minsta kännedom om suffragettrörelsen, Mahatma GandhiRosa Parks och Nelson Mandela förstår vikten av civil olydnad och hur denna metod varit central för den demokratiska utvecklingen genom historien.

Vi ser nu att klimataktioner inte bara upplöses utan också att aktivisterna möts av häktning, allvarliga brottsanklagelser och straff, liksom av en hatisk och överhettad ton i medier. Hot och hat har blivit en allt större del av klimatengagerades vardag. Den här förskjutningen i den offentliga debatten och i rättsväsendets bedömningar kan knytas till det krympande utrymme för det civila samhället som sker på många håll i vår omvärld.

Utvecklingen måste stoppas, och det är bråttom skriver Amnesty Sverige, Civil Rights Defenders och Greenpeace i en debattartikel i DN. Du kan läsa den här:

https://www.dn.se/debatt/orimliga-straff-vantar-dem-som-deltar-i-klimataktioner/

Greenpeace och civil olydnad
I Sverige har civil olydnad använts sedan lång tid tillbaka för att skapa förändring och stärka demokratin. Strejkrätten skapades till exempel genom att den tidiga arbetarrörelsen i strid med då gällande svensk lag gick ut i strejk, och på så sätt förändrades lagen.

Inom Greenpeace har vi sedan starten 1971 ibland använt oss av civil olydnad för att skapa förändring.

Läs mer om Greenpeace syn på civil olydnad här