Debattartikel – publicerad i Aftonbladet 12 januari 2022

Något av det första Ulf Kristerssons regering gjorde efter tillträdet var att meddela att de lägger ner det självständiga miljödepartementet, med konsekvensen att miljö- och klimatministern även formellt skulle vara underordnad energi- och näringsministern. Det har visserligen redan tidigare varit så att miljödepartementets förhandlingsposition i de gemensamma beredningarna av frågor ofta blivit trumfade av de “tyngre” departementen. Men nu ska det formaliseras, och de självständiga rösterna för klimat- och miljöhänsyn inom statsapparaten tystas ytterligare.

Regeringens världsfrånvända beslut att lägga ner miljödepartementet mitt under brinnande kriser för såväl klimatet som den biologiska mångfalden har mötts av både förfäran och massiv kritik. Men regeringen stod på sig och fortsatte, pressade av sina överenskommelser med Sverigedemokraterna, att falla hän till att sända signaler om att inga åtgärder för att bevara en god miljö eller säkra ett stabilt klimat får gå ut över någons kortsiktiga ekonomiska intressen. Och så hände det. Medan vi skålade in det nya året släcktes ljuset för miljödepartementet.

2023 blir därmed det första året sedan 1987 som det inte existerar ett departement med miljöfrågor som sitt huvuduppdrag.

Aktivister från Greenpeace tar hand om det nedlagda miljödepartementets skylt, som annars riskerade att förstöras eller komma bort likt anslagen för klimat- och miljöarbetet.

Men borde inte miljö- och klimatfrågorna genomsyra alla politikområden, och är det då inte rimligt att skapa till exempel ett “klimat- och näringsdepartement”? JO! Klimat- och miljöfrågorna borde genomsyra all politik, de måste bli själva ramen inom vilken all politik förs. Det kan absolut vara en idé att slå ihop departement för att uppnå detta, skillnaden skulle dock vara att miljö- och klimat då behöver prioriteras högst. En regering som agerat logiskt, etiskt och som respekterat vetenskapliga fakta skulle i en sådan sammanslagning gjort klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till chef och energi- och näringsminister Ebba Busch till mellanchef. 

Det värsta är såklart inte signalerna regeringen sänder, utan att de prioriterat ner miljö- och klimatfrågorna även i praktiken. Regeringen har slaktat miljöbudgeten för i år med 20 procent. Till 2025 är det en minskning till 10 miljarder, hela 60 procent. Anslaget för skydd av värdefull natur har minskats med 45 procent. Regeringens elprisstöd har framförallt går till storförbrukare och företag utan några som helst krav eller stöd på att minska eller effektivisera förbrukningen. Fossilbilsstödet på 6,7 miljarder som till stor del går till ägare av stora törstiga suvar i städerna utan någon koll på om de som får stödet verkligen behöver det. 

Eller så kommer vi bara ihåg den moderate finansministern Elisabeth Svantessons ödesmättade svar på frågan vad hon tänker kring att Sverige med regeringens politik troligen inte kommer att nå det egna klimatmålet: “Gör vi det inte så gör vi det inte”.

Så vad ska vi som vill skapa en dräglig framtid för våra barn, och som vill ha en levande natur även i framtiden, då göra när de som har den yttersta makten att förändra det ohållbara i samhället avsäger sig detta ansvar? Kämpa mer såklart, och det kommer vi fortsätta med, så länge som miljön och klimatet inte prioriteras tillräckligt för att kunna säkerställa en hållbar framtid för alla kommer vi att fortsätta. Det var också därför som aktivister från Greenpeace omhändertog miljödepartementets skylt strax innan det lades ner, för att låta folket och civilsamhället vårda det som regeringen vill skrota. 

Tills dess att ett självständigt miljödepartement återupprättas eller överordnas exempelvis finans- eller näringsdepartementet kommer dess skylt resa genom samhället och vara en symbol för människors förväntan på att Sveriges regering genomför en politik som tar miljö- och klimatfrågorna på allvar.

Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace 

Läs mer om kampanjen på miljödepartementet.org

Kräv en ambitiös och omfattande miljöpolitik

Istället för att lägga ned miljödepartementet och göra det underställt näringsdepartementet måste regeringen se till att klimat- och miljöfrågor är det som sätter ramarna för alla politikområden inte minst gäller detta näringslivsfrågor.

Engagera dig