Aktivister från Greenpeace blockerar en leverans av rysk fossilgas i Nynäshamn den 8 september 2022.

Den 17 oktober 2023 hölls rättegången i Södertörns tingsrätt för fyra av de Greenpeace-aktivister som stoppade ett tankfartyg med rysk gas från att lasta av i Nynäshamn för drygt ett år sedan. Samtliga aktivister ansåg att deras handlingar inte skulle ses som ett brott utan utgjorde nödvärn eftersom de stoppade ett större brott från att begås genom att hindra gastransporten och därmed finansiering av Rysslands krigföring i Ukraina.

De bevis från forskningsinstitutet CREA och den argumentering som lades fram av försvaret om att gastransporten som aktivisterna stoppade och Sveriges import av rysk gas generellt, direkt finansierar Rysslands krigföring bestreds varken av rätten eller åklagare.   

En dom avkunnades strax efter förhandlingarna. En av nämndemännen ville frikänna samtliga aktivister med hänvisning till nödvärnsrätten och att “hindrande av finansiering av ryska krigsbrott” bör vara tillåten i det här fallet. Men majoriteten av tingsrätten dömde ändå aktivisterna till 40 dagsböter för olaga intrång och egenmäktigt förfarande. 

– Att domstolen inte är eniga i att döma aktivisterna är ovanligt i ett mål av denna typ. Kriget i Ukraina väcker starka känslor och det finns ett starkt stöd för aktioner som sker för att stoppa de ryska pågående krigsbrotten. Jag anser att aktionen bör kunna omfattas av nödvärnsrätten. Det måste finnas ett lagligt utrymme att agera mot även finansieringen av allvarliga krigsbrott även om det enbart innebär att pengaflödet enbart försenas eller hindras tillfälligt, säger Tomas Fridh, advokat på Fridh Advokatbyrå i Göteborg och försvarare för Greenpeace-aktivisterna efter tingsrättens dom.

Aktivisterna överväger nu om de kommer att överklaga domen.  

De fyra aktivisterna utanför Södertörns tingsträtt i Huddinge.

Se pressmeddelande från morgonen som ger hela bakgrunden till aktionen:
https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/energi/bor-aktivister-som-stoppat-rysk-gas-straffas-rattegang-idag/

Kontakt:
Tomas Fridh, advokat på Fridh Advokatbyrå i Göteborg och försvarare för Greenpeace-aktivisterna, 031–63 11 91