Aktivister från Greenpeace Nordic blockerar sedan 08.00-tiden på morgonen kranarna i Preemraffs råoljehamn. Oljetankern Grena Knutsen hindras därmed återigen från att leverera sin olja till Preems raffinaderi i Lysekil.

© (c) Greenpeace

I råoljehamnen vid Preemraff i Lysekil har 6 aktivister klättrat upp i kranarna inne på terminalen som används för att lossa oljan från anlända oljetankfartyg. Den fredliga blockaden av kranarna vid terminalen gör det omöjligt för tankfartyget att leverera sin råolja till raffinaderiet. Aktivisterna har med sig banderoller med budskapet “Paris eller Preem”. 

Aktionen är en protest mot Preems planerade expansion av raffinaderiet som skulle öka utsläppen med en miljon ton koldioxid per år, försena utfasningen av samhällets fossilberoende och förhindra Sverige att leva upp till Parisavtalet.

– Stefan Löfven inte leder oss till den nutid och framtid vi behöver. Den framtid han lovar i sina tal men sen sviker i sina handlingar. För är det något som är viktigt för mig så är det ärlighet och att hålla det man lovar, säger Daniel Zetterström, en av aktivisterna.

Blockaden av Grena Knutsen började redan på torsdagskvällen den 10/9 då Rainbow Warrior lade sig för ankar i inloppet till Preems raffinaderi. Sedan dess har ingen råolja nått Preemraff.

– Inte en enda krona kan satsas på fler fossila infrastrukturprojekt. En socialdemokratisk ledare måste sätta människors hälsa och en hållbar välfärd framför Preems kortsiktiga vinstintressen. Att försöka skapa arbetstillfällen genom fossila investeringar är osund näringspolitik, oljan har ingen framtid, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige.

– För mig är det uppenbart att man inte kan minska utsläppen genom att bygga ut ett oljeraffinaderi. All fossil produktion måste bort och våra klimatutsläpp måste snabbt ner till noll. När det inte sker känner jag mig tvungen att göra allt jag kan för att försöka påverka. Jag vill att Stefan Löfven stoppar expansionen av Preemraff och att Sverige nu på allvar börjar ställa om och klimatanpassa hela samhället, säger Johanna Grant Axén, en av aktivisterna.

Den fredliga klimataktionen genomförs med största försiktighet med tanke på säkerheten för såväl aktivister, personal och utrustning på området. Samtliga aktivister är erfarna klättrare och använder sig av ATEX-klassad utrustning för arbete i farliga miljöer. Aktivisterna har även mätutrustning för att säkerställa att de inte de inte exponeras för några farliga ämnen när de vistas på området.

Greenpeace har sedan starten 1971 ibland använt fredlig civil olydnad för att skapa förändring. Se Greenpeace principer för civil olydnad och aktioner.


Övrigt:

Telefonintervjuer med aktivisterna är möjligt att arrangera vid förfrågan.

Foto och videomaterial publiceras här.

Tidigare pressmeddelanden om Rainbow Warriors fredliga blockad vid Preemraff härhär, och här.

En media briefing med fakta om Preems planerade expansion finns här.

Aktionen följer på den bredare miljörörelsen och Nätverket Stoppa Preemraffs ”aktionsveckor” mot Preems planer att expandera oljeraffinaderi i Lysekil. Rainbow Warrior deltog även i den 5:e september i klimatmanifestationen “Segla för Klimatet”.

Greenpeace uppmärksammade i våras att Preems reklam innehöll omfattande Greenwashing som bröt flera marknadsföringslagar och lämnade därför in ett klagomål till Konsumentverket som har öppnat ett tillsynsärende mot Preem.

Kontakt:

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig
070-271 64 37

Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige
070-301 25 34

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig (ombord på Rainbow Warrior)
070-397 66 72