Oslo, Norge, 15 juni 2021 – Sex unga klimataktivister lämnar nu tillsammans med miljöorganisationerna Greenpeace Norden och Natur og Ungdom in en historisk ansökan till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Miljöaktivisterna argumenterar för att Norge, genom att tillåta ny oljeborrning mitt i en klimatkris, bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. 

Efter tre omgångar i det norska rättssystemet avgjorde Högsta domstol 2020 att den norska staten inte bröt mot grundlagen, när de öppnade upp för ny oljeborrning i Arktis. Grundlagens artikel 112 säger att varje person har rätt till en hälsosam miljö och att staten måste vidta åtgärder för att säkra denna rättighet. De unga aktivisterna och miljöorganisationerna menar att domen var bristfällig, eftersom den inte tog tillräcklig hänsyn till deras grundlagsskyddade rättigheter gällande miljön eller till konsekvenserna av klimatförändringarna för kommande generationer. De hoppas nu att Europadomstolen kommer att klargöra att Norges oljeutvidgning bryter mot mänskliga rättigheter. 

Greenpeace tillsammans med norska Natur og ungdom och de sex klimataktivisterna: Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Cathryn Chamberlain (22), Lasse Bjørn (24), and Gina Gylver (20).

”För oss som bor nära naturen är effekterna av klimatförändringar redan dramatiska. Skogarna i min hemregion i norra Norge är ett rikt ekosystem som människor har varit beroende av under lång tid. Nu dör de långsamt eftersom kortare och mildare vintrar får invasiva arter att frodas. Vi måste vidta åtgärder nu för att begränsa oåterkalleliga skador på vårt klimat och våra ekosystem för att säkerställa försörjningen för kommande generationer, säger Ella Marie Hætta Isaksen, en av de unga aktivisterna. 

2016 öppnade den norska regeringen nya områden för oljeborrning, längre norrut i Barents hav än någonsin tidigare. De sex aktivisterna, tillsammans med Greenpeace och Natur og Ungdom, hoppas att Europadomstolen kommer att pröva deras ärende och finna att Norges utvidgning av oljeborrning i Arktis bryter mot mänskliga rättigheter. I sin ansökan ”People vs. Arctic Oil” som nu lämnats in, menar aktivisterna att lagen är tydlig: 

”Att tillåta ny oljeborrning i känsliga områden i Barents hav är ett brott mot artikel 2 och 8 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, vilket ger mig rätten att skyddas från beslut som äventyrar mitt liv och välbefinnande. Som ung person från den sjösamiska kulturen fruktar jag klimatförändringarnas inverkan på mitt folks livsstil, som är nära kopplad till hav och natur. Ett hot mot våra hav är ett hot mot vårt folk, säger Lasse Eriksen Bjørn, en av aktivisterna. 

Forskare har under flera decennier varnat för att växthusgasutsläppen förändrar jordens klimat och orsakar förödelse för natur och samhällen. Även det internationella energirådet – IEA säger nu att det inte finns utrymme för nya olje- och gasprojekt  om vi ska kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader Celsius

”Klimatkrisen och vår regerings passivitet berövar mig tron på framtiden. Men vår ansökan till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är för mig ett uttryck för handling och hopp inför denna kris, säger Mia Chamberlain, en av aktivisterna. 

Nyligen vunna legala segrar mot bland annat oljebolaget Shell i Nederländerna och mot staten i Tyskland och Australien har givit miljörörelsen hopp om att kunna hålla fossilindustrin och stater ansvariga för sin del i den växande klimatkrisen. Två andra klimatärenden, från miljöaktivister i Portugal och Schweiz, har redan skickats till Europadomstolen, men det norska är det första fallet som behandlar nya oljeborrningar mot bakgrund av klimatkrisen.

Den norska regeringen har redan utsatts för hård kritik från FN och mötts med massiva protester för sin jakt efter mer olja i Arktis. Landet tappade nyligen sin plats på FN:s rangordning för mänsklig utveckling på grund av sitt stora koldioxidavtryck från oljeindustrin och dess inverkan på människors livskvalitet. 

”Den norska staten sätter min framtid på spel när de öppnar nya områden för klimatförstörande oljeborrningar. Detta är ännu ett exempel på en girig och oljetörstig stat som lämnar de skadliga konsekvenserna av global uppvärmning till oss ungdomar. Jag kan inte sitta stilla och se min framtid förstöras. Vi måste vidta åtgärder och minska utsläppen idag, säger Gina Gylver, en annan av klimataktivisterna. 

Sökandena är: Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Cathryn Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24), Gina Gylver (20), Natur og Ungdom och Greenpeace Norden. 

  • Läs mer om rättsfallet här
  • Foto/video från Greenpeace fotoarkiv här

Kontakter

  • Frode Pleym, Norgechef Greenpeace: [email protected], +47 97307378.
  • Therese Hugstmyr Woie, ledare för Natur og Ungdom: [email protected], +47 90727377.
  • Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace Norden, 070 300 95 10