Interlaken, Schweiz, måndagen 20 mars 2023 – Den första omfattande IPCC-rapporten på nio år, och den första sedan Parisavtalet, målar upp en tuff men inte hopplös verklighet, om världens regeringar agerar nu.

– Hoten är enorma, men det är också möjligheterna till förändring. Tack vare forskare, samhällen och progressiva ledare runt om i världen, som fortsatt att utveckla klimatlösningar, som sol- och vindenergi i år och årtionden, har vi nu all teknik som behövs för att klara detta. Världens regeringar måste bara börja göra tillräckligt för att öka hastigheten och påbörja avvecklingen av fossilindustrin, säger Kaisa Kosonen, klimatexpert på Greenpeace Norden.

Rapporten betonar återigen att lösningarna redan finns och att detta är det avgörande årtiondet för kraftfulla klimatåtgärder. Samtidigt fortsätter konsekvenserna av klimatförändringarna att intensifieras, och förväntas eskalera med varje ytterligare uppvärmning. Forskarna pekar i rapporten tydligt på ekosystemens roll i att binda mer kol i marken och sänka halterna i atmosfären.

–  Trots att forskarna i IPCC under flera år efterlyst mer skyddad natur som kan binda mer kol i marken går Sverige åt motsatt håll. Regeringen har slaktat budgeten för skydd och förvaltning av värdefull natur och lagt pengarna på andra saker, som sänkta drivmedelspriser, säger Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige

Regeringen Kristersson allokerade 2,3 miljarder till åtgärder och skydd för värdefull natur  i statsbudgeten för 2023. Det är en minskning med mer än hälften från den tidigare regeringen som avsatte cirka 5,8 miljarder. Samtidigt gick regering fram med en kritiserad bränsleskattesänkning som beräknas kosta 6,7 miljarder kronor och ge en sänkning av priset på bensin vid pump på runt 14 öre.

IPCC har i sin rapport fastställt fakta i en detaljerad vetenskaplig vägledning, vilket ger världens regeringar ytterligare en chans att göra det som krävs för att halvera utsläppen till 2030.

Klimatvetenskapen är tydlig och den här rapporten är vår överlevnadsmanual. De beslut som fattas idag och under de kommande åtta åren kommer att påverka livsförutsättningarna på den här planeten under de kommande tusentals åren. Politiker och företagsledare över hela världen har ett beslut att fatta: om de vill vara klimatledare för nuvarande och framtida generationer, eller klimatskurkar som lämnar ett giftigt arv åt våra barn och barnbarn, säger Reyes Tirado, forskare vid Greenpeace forskningsenhet på University of Exeter.

Greenpeace genomgångar från IPCCs rapporter finns tillgängliga här

Foto och videomaterial av klimatpåverkan finns i Greenpeace Media Library.

Kontakt

Kaisa Kosonen, klimatexpert, Greenpeace Norden
+358 50 368 8488
[email protected]

Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace Norden
070 300 95 10
[email protected]