– Och varför det är fel

Rök ur Cementas fabrik på Gotland, Sverige © Greenpeace / John Cunningham

Idag, onsdag den 29 september, röstar våra folkvalda om huruvida Cementa ska få en speciallag för att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. En fråga som handlar om betydligt mer än enbart cement. Greenpeace kräver att “Cementa-lagen” ska stoppas – våra folkvalda måste prioritera miljöbalken och våra grundlagar över ett företags kortsiktiga vinstintresse.

Här har vi listat några av anledningarna som man bör ha koll på:

 1. Regeringens hantering bryter mot grundlagen
  Regeringen är nu i full färd med att montera ner en av våra viktigaste lagar: miljöbalken och kringgå en av våra grundlagar: regeringsformen, för att kunna skapa en gräddfil åt Cementa. Principen med lagar är att de ska gälla alla och inte skapas eller förändras till fördel för ett multinationellt miljardföretag. Så fungerar inte en demokrati.
 1. Cementas ledning har haft lång tid på sig att lösa situationen.
  Cementa fick sitt tidsbegränsade tillstånd för mer än tio år sedan. De har alltså haft ett decennium på sig att förbereda sin nya ansökan. De har trots enorma resurser inte lyckats ta fram en fullgod ansökan för domstolen att ta ställning till. De har i åratal varnats av expertmyndigheterna att de behövde ändra i sin ansökan, men det gjorde de inte. Cementas ledning belönas för sin arrogans mot myndigheter av riksdag och regering med en gräddfil.
 1. Regeringens hantering riskerar tilltron till rättsstaten
  Vi instämmer i lagrådets sågning av regeringens lagförslag: ett undantag kan skada tilltron till rättsstaten.

 2. Situationen skapar osäkerhet i hela samhället
  Ingen, förutom Cementas ägare, Heidelberg Cement, gynnas av att våra demokratiska processer tas som gisslan. Genom att strunta i spelreglerna har Cementa  tydligt visat att de inte är att lita på varken som arbetsgivare, leverantör, kund eller samhällsaktör. De har dessutom visat att de inte respekterar de villkor som gäller genom upprepade brott mot miljöskydd, buller, avfallshantering och brandskydd.

 3. Den påstådda cementbristen är inte tillräckligt utredd
  Huvudskälet som angetts för att ge Cementa ett tillfälligt tillstånd har varit att ett stopp av produktionen i Slite skulle leda till cementbrist. Men cementproduktionen i EU varierar kraftigt över tid. Under 2008-2015 minskade produktionen av cement i EU med cirka 40%. Varken stålindustrin eller byggen kollapsade på grund av cementbrist då. Inte heller uppstod det någon massarbetslöshet på grund av cementbrist under den tiden. 

 4. Underlagen för hanteringen är tveksamma
  Grundlagen kräver att underlag är allsidiga och sakliga, men i regeringsens underlag står det att det inte finns cementa att köpa i EU, att hamnarna inte kan importera, och att annan cementa måste testas i månader och år. Det står i skarp kontrast med verkligheten där EU har fördubblat överskottet för export 2009-2020, två av världens största exportörer är närliggande Belgien och Tyskland. Om det är sant att Sverige bara kan köpa cement från Slite utan stora svårigheter tyder det i sin tur på att Sverige inte följer EU:s upphandlingsregler som säger att man måste upphandla på funktion, inte ursprung. Inget av dessa motargument berörs på ett seriöst sätt, tvärtom beskrivs marknaden i EU direkt felaktigt.

 5. Det strider mot internationella miljöregler
  Århuskonventionen som ger allmänheten tillgång till miljöinformation och rätt till påverkan på beslut kräver tillräckligt tid att engagera sig. Remisstiden var fyra dagar, två dagar med fullt underlag. Riksdagspartierna fick EN dag på sig att skriva förslag, två dagar till att rösta i utskott, en vecka att göra klart ärendet. Allt detta strider mot Århuskonventionen. Regeringen påstår att de bara förlänger ett tillstånd, men EU har skärpt skyddet av grundvatten och miljö sedan Cementa fick sitt gamla tillstånd, det strider alltså mot nu gällande EU-rätt att ge dem tillstånd med de gamla kraven. Du kan inte strunta i bilbälte med hänvisning till att du kört bil innan det fanns krav på bälte.

 6. Motverkar miljömålen
  Cementas verksamhet motverkar flera miljömål. Bland annat motverkas generationsmålet t ex genom att inte uppfylla krav på ändrade konsumtionsmönster. I målet “ Grundvatten av god kvalitet” står det att skyddet för grundvattnet måste stärkas. Detta målet når vi inte och genom detta beslut kommer regeringen försvaga det skyddet. 

 7. Naturen och människorna på Gotland
  På flera platser på Gotland finns det höga naturvärden och en sårbarhet vad gäller vattenförsörjningen. Gotlandsborna har i åratal kämpat för sitt grundvatten. Dessutom påverkas naturen negativt på flera olika sätt på grund av Cementa. Det handlar om bland annat buller, damm och ökade transporter. Cementa har till exempel överskridit tillåtna bullernivåer och utsläpp av partiklar vid flera tillfällen och fått betala vite för detta. 

 8. Kan leda till fler miljöskadliga och olagliga åtgärder
  Om våra folkvalda politiker väljer att ge Cementa tillstånd, trots att det bryter mot grundlagen och försvagar miljöbalken – öppnar det upp för en mycket oroande utveckling En uppluckring av skyddet för miljö och natur som både Sverige och hela vår planet är i akut behov av. Det riskera även att öppna upp för fler liknande undantagsfall.

Att detta dessutom sker mitt i en tid av klimatkris, där åtgärder och insatser för att skydda vår natur och miljö borde stå högst upp på agendan – är riktigt illa. Därför menar vi att det bara finns ett alternativ, det går inte att föra en seriös klimatpolitik och samtidigt låta Cementa få fortsätta med verksamhet, som inte kunnat prövas mot miljöbalken. Det är dags för våra folkvalda politiker att ta sitt ansvar – och inte låta miljardbolag både komma undan med och även tjäna på att ignorera våra myndigheter och våra domstolar.