Skulle vi applicera vårt nuvarande synsätt på marknadsföring av tobak på klimatkrisen skulle ett fossilreklamförbud vara en självklarhet. Men reglering av marknadsföringen och reklamlandskapet är fortfarande en blind fläck hos politikerna.

Exempel på ohållbar reklam – i det här fallet 2 för 1 flygresor till de arktiska isarna som smälter i rekordtakt.För att uppmärksamma det absurda i att det mitt i en brinnande klimatkris ses som normalt med reklam för t ex klimatskadliga flygresor, återanvände Greenpeace idag SAS reklamtavlor i en manifestation i centrala Göteborg. Aktivister utklädda till isbjörnar förstärkte och förtydligade SAS befintliga reklamtavlor med tilläggen “Besök den arktiska isen innan den smälter bort!” och med länk till en satirisk sajt på shareyourdreams.se

Detta var samtidigt den officiella starten på Greenpeace Sveriges kampanjande för ett fossilreklamförbud – ett kampanjande som kommer ske på lokal nivå, nationell nivå, nordisk nivå och EU-nivå.

Aktivister från Greenpeace framför SAS autentiska stortavle-reklamenheter. Vad som är satir och vad som är verklighet är svårt att avgöra i dagens reklamlandskap.

Ett relevant fossilreklamförbud bör inkludera:

1. En svartlistning i hela reklam- och medielandskapet för oljebolag, inklusive de som säljer de biodrivmedel som släpper ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen. Detta skulle motsvara den svartlistning som existerar för tobaksbolag idag. Alltså att all form av reklam och sponsring från varumärket i fråga förbjuds. Svartlistning är ett sätt att täppa till framtida kryphål för oljebolagen direkt.

2. Förbud mot reklam för bilar och transporttjänster baserade på förbränningsmotorer. För att komma bort från utsläppen från transportsystemen behöver de effektiviseras och elektrifieras. Rimliga undantag här är reklam för kollektivtrafiktjänster som ännu inte hunnit ställa om till el samt för transporter som använder hållbart producerad biogas.

3. Förbud mot reklam för flygande. Alla flyg orsakar enormt stora klimatpåverkande utsläpp per passagerarkilometer, elektrifiering är fortfarande långt borta och därför måste flygandet minska. Att då samtidigt tillåta lockande destinationsreklam eller livsstilsreklam för flygbolag motverkar detta. Det räcker med möjligheter att jämföra priser för att upprätthålla en fungerande marknad medan nödvändig omställning sker.

Varje förbjuden annons för en SUV med förbränningsmotor ger plats för ett erbjudande om ett bättre sätt att förflytta sig. Varje inställd annonskampanj från lågprisflyget skapar mer plats åt att etablera nya semestervanor. Det är det som är poängen med att förbjuda reklam som förstör våra liv och vår framtid. 

Dagens ETC rapporterar från Greenpeace aktion
Greenpeace debattartikel i Expressen