I dag presenterade slutligen regeringen sin klimatpolitiska handlingsplan. Regeringen misslyckades med att visa hur utsläppen ska minska i närtid och försöker dölja hur långt ifrån målen man faktiskt kommer att vara 2030. Greenpeace menar att måttet är rågat och uppmanar miljöminister Romina Pourmokhtari (L) att avgå.

Skärmdump från regeringens presskonferens om klimathandlingsplanen.
Skärmdump från regeringens presskonferens om klimathandlingsplanen.

– I över ett års tid har regeringen hänvisat till klimathandlingsplanen så fort det har ställts frågor om hur utsläppen ska minska i närtid. Nu går det inte att gömma sig längre. Det som presenterades på presskonferensen var snarare en utredningsplan som ignorerar att utsläppen även behöver minska här och nu, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan har varit rejält upphaussad. Enligt regeringens egen utsago skulle den presenteras i november, men så blev inte fallet. Istället presenterades den i dag i form av en skrivelse. Idag fortsatte regeringen med sitt ensidiga fokus på mer kärnkraft.

– Genom att ständigt upprepa vikten av ny kärnkraft har regeringen försökt kapa, förenkla och förvrida klimatdebatten. Vad tänker regeringen att Sverige ska göra under de 20 år som det tar att ens få det första kärnkraftverket på plats? Ska vi sitta och rulla tummarna under tiden, istället för att följa Parisavtalets utsläppskurva, minska artdöden och hjälpa de mest utsatta människorna och länderna? Det verkar inte finnas någon förståelse för behovet av att agera här och nu, säger Erika Bjureby.

Handlingsplanen har föregåtts av bland annat ett nationellt klimatmöte där stora delar av miljö- och ungdomsrörelsen uteslöts, en “snabbutredning” av nationalekonomen John Hassler och en så kallad “klimatuppgörelse” Tidöpartierna sinsemellan. Vid samtliga tillfällen har Sveriges klimatmål till 2030 hängt i luften, regeringen vill nu utreda och be miljömålsberedningen justera transportmålet till 2030.

– Miljöministern har tidigare sagt att hon avgår om hon inte kan stå för klimatpolitiken eller inte känner någon optimism över att nå klimatmålen till 2030. Istället för en plan för att nå målen 2030 har regeringen en plan för hur de ska ses över, det är helt oseriöst att utreda mål som bara är sex år bort, vi uppmanar därför miljöministern att leva upp till sitt ord och avgå. Måttet är rågat. En miljöminister som ökar utsläppen och inte kan visa hur de ska minska i närtid har misslyckats med sitt uppdrag och agerar helt emot vetenskapens larmrapporter, säger Erika Bjureby.

Centerpartiet och Miljöpartiet har hotat med att rikta misstroende mot miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Om hon avsätts eller avgår självmant, har Greenpeace en uppmaning till hennes efterträdare.

– Utgå från vad vetenskapen säger och agera utifrån det, här och nu. Den säger att det är bråttom och att vi måste bli mindre resurskrävande, minska vårt energibehov, skydda våra ekosystem och anpassa konsumtionen efter naturens gränser. En utbyggnad av det förnybara är även avgörande för att snabbt ersätta det fossila, det konstaterades inte minst häromveckan på COP28. Jag måste även nämna den hårda ton som inte bara miljöministern har fört på sistone. Till exempel utgör klimataktivister ingen fara eller hot mot demokratin, som det har påståtts. Den tonen polariserar bara samhället ännu mer, säger Erika Bjureby.

Kontakt vid intervjuförfrågningar:
Ludvig Tillman, Kommunikationsansvarig, 070-271 64 37