På Tidöpartiernas pressträff meddelade Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD), Romina Pourmokhtari (L) och Martin Kinnunen (SD) i dag att klimatmålen till 2030 och Klimatpolitiska rådets uppgift ska ses över. Samtidigt ställer sig SD för första gången bakom det nationella klimatmålet till 2045. Greenpeace anser att Tidöpartierna fortsätter skjuta problemen in i framtiden.

– Utsläppen måste minska nu, inte sen, och vi har fortfarande inte fått några svar på hur det ska ske. Det enda beskedet är fortsatt kalhuggning av skogen och en fortsatt övertro på kärnkraft, som näringsministern dessutom framhäver som en snabb lösning. Det är tvärtom en långsam, farlig och dyr lösning och går emot vad internationella organ som IEA säger, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

– Ansvaret fortsätter att skjutas över på EU och Sveriges eget ansvar tonas ned rejält. Det är även uppseendeväckande att miljöministern gottar sig över att utsläppen minskar. Det må stämma att utsläppen minskade något under andra kvartalet av 2023, men faktum är att Tidöpartiernas politik kommer att leda till att utsläppen ökar kraftigt. Det redogör regeringen själv för i budgeten. Sverige är inte heller på väg att nå varken nationella eller EU:s klimatmål, vilket riskerar att resultera i höga böter, säger Erika Bjureby.

– Ingenting av det vi fick höra i dag var positivt eller ambitiöst, förutom att SD står bakom målet till 2045 och att Tidöpartierna nu säger sig vilja stärka det internationella klimatbiståndet efter kraftiga nedskärningar. Vi fick dock inga besked om hur, var eller när detta ska ske och Tidöpartierna forsätter därför med stora ord men ingen handling, säger Erika Bjureby.

– Tidöpartierna menar att klimatmålen ska ses över, att tillväxt ska stå över klimatet och att åtgärder i andra delar av Europa ska premieras. Tidöpartierna bygger ett luftslott och det blir alltmer tydligt att den klimatpolitiska handlingsplanen kommer att likna mer av en devalveringsplan än en handlingsplan, säger Erika Bjureby.

– Miljöministern påminner mig om Anakin Skywalker i Star Wars. När hon först utsågs till miljöminister var känslan att hon var den bästa vi kunde få utifrån förutsättningarna och det fanns förhoppningar om att hon skulle kunna stå emot SD:s klimatpolitik. Men ju längre mandatperioden lider, desto tydligare blir det att hon har dragits in i det klimatpolitiska mörkret och gått från den utvalde till Darth Vader, säger Erika Bjureby.

Mer information

Se Greenpeaces debattartikel i Aftonbladet som publicerades måndag 13 november

Se Greenpeaces granskning av Tidöpartiernas klimat- och miljöpolitik under deras första år vid makten

Kontakt vid medieförfrågningar 

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453