Idag har Greenpeace Sverige meddelat de statliga Första till Fjärde AP-fonderna att Greenpeace Sverige inte längre kommer att bidra till den del av den statliga pensionen som de förvaltar eftersom de missbrukar våra gemensamma pensioner genom att finansiera klimatförstörande verksamhet, såsom kol-, olje- och gasutvinning. Det innebär att arbetsgivaren Greenpeace slutar betala den tredjedel av arbetsgivaravgiften som motsvarar den statliga pensionsavgiften.

AP-fonderna hade 2017 ett 13 miljarder stort innehav i 43 av de hundra bolag som står för den allra största klimatpåverkan globalt. Det rör sig om bolag som Exxon Mobil, världens största privata oljebolag och svenska Lundin Petroleum som är misstänkta för folkrättsbrott i Sydsudan och nu vill borra efter olja djupare in i Arktis känsliga vatten än någonsin tidigare.

– Som miljöorganisation kan vi helt enkelt inte vara med och bidra till finansieringen av dessa klimatbovar. Det tycker vi inte att någon ska göra, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace Sverige

Kravet för att återuppta inbetalningarna är att AP-fonderna inför en policy och en färdplan för att flytta pengarna från kol,- olje- och gasindustrin. Till dess att de gör detta sätter Greenpeace av pengarna, drygt 200 000 kronor i månaden, på ett skyddat konto.

– Vi tror på ett starkt och hållbart pensionssystem. Greenpeace vill betala pensionsavgifterna, men som det ser ut nu så pensionssparar vi i vår undergång. Om vi ska kunna njuta av en trygg pension så kan vi inte förstöra vår framtid genom att finansiera det största hotet mot allas vår överlevnad, säger Frode Pleym.

Greenpeace menar att Första till Fjärde AP-fondernas placeringar i fossilindustrin går emot Parisavtalet, Sveriges miljömål; specifikt generationsmålet, intentionerna med den nyinstiftade klimatlagen och regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.

– De statliga AP-fonderna har ett självklart ansvar att se till att Sverige lever upp till internationella avtal, lagar och klimatpolitiska ambitioner. Miljardinnehav i några av de företag som är de största bidragande orsakerna till klimatförändringarna är inte att ta det ansvaret, avslutar Frode Pleym.

Kontakt

Frode Pleym
Sverigechef Greenpeace
0707280447
[email protected]

Markus Mattisson
Kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
0703976672
[email protected]

Daniel Bengtsson
Kommunikationschef Greenpeace Norden
0703009510

Mathias Leveborn
Kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
0702833036
[email protected]

Din pension bidrar till klimatförändringar

Är det inte ironiskt att de pengar som ska gå till att säkra din framtid samtidigt förstör den? Kräv att svenska staten slutar investera våra pensionspengar i fossila bränslen!

Engagera dig