Under onsdagen väntas EU-kommissionen presentera en plan för hur man avser att hantera frågan om fossilgas och kärnkraft i den så kallade taxonomin. Detta sedan flera länder har tryckt på för att fossilgas och kärnkraft ska klassas som gröna ekonomiska verksamheter.

Aktivister från Greenpeace placerar en jättelik ”Taxonosaurus” utanför EU-kommissionen i Bryssel den 7 december, i protest mot planerna att klassa kärnkraft som en hållbar energikälla. Foto: Johanna de Tessières/Greenpeace

– Kärnkraft är antitesen till hållbarhet. Att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbara skulle dra ett löjets skimmer över EU:s klimat- och miljöarbete och göra att taxonomin motverkar sitt eget syfte. Vad vi behöver är kraftiga investeringar som ställer om energisystemet, så som satsningar på energieffektivisering, solenergi och vindkraft, säger Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace.

Fossilgas orsakar större utsläpp av koldioxid inom EU än vad kolkraften gör. Kärnkraftsindustrin har efter nära 70 år av kommersiell drift fortfarande inte lyckats presentera någon hållbar lösning på det ständigt växande berget av radioaktivt avfall.

– Att inkludera fossilgas och kärnkraft i taxonomin är detsamma som att licensiera greenwash. Det blir en fjäder i hatten för miljö- och klimatskadliga bolag att grönstämplas som “hållbara” av EU, men det är det sista planeten behöver. Hela frågan har blivit politiserad och regeringen behöver nu tydligt markera att en urholkning av taxonomi på detta sätt är fel väg att gå, säger Rolf Lindahl.

För mer information: Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace, 070-397 58 70 eller: [email protected]

Du kan hjälpa till – stoppa EU:s grönmålning av gas och kärnkraft!