Vid årsskiftet lade regeringen ner miljödepartementet och miljöfrågorna underordnades energi- och näringsministern i det nya klimat- och näringsdepartementet. Nedläggningen är en del av regeringens omorganisering av departementen och följer på den stora minskningen av miljöbudgeten. Oroliga medborgare och aktivister från Greenpeace har därför omhändertagit det nedlagda miljödepartementets skylt, som annars riskerade att förstöras eller komma bort likt anslagen för klimat- och miljöarbetet.

Miljödepartementets skylt på ett tåg genom Sverige

– Genom att montera ner Sveriges klimat- och miljöpolitik riskerar Ulf Kristersson vår gemensamma framtid och den tydligaste symbolen för detta haveri är att miljödepartementet läggs ned. Istället för att underordnas näringspolitiken borde det vara tvärtom – hänsynen till miljö- och klimat måste vara det som sätter ramarna samtliga politikområden, säger Rolf Lindahl kampanjledare på Greenpeace.    

Miljödepartementets skylt kommer nu vara en del av en kampanj för att ödesfrågorna kring miljö och klimat ska prioriteras tillräckligt av regeringen. Skylten kommer återlämnas i ursprungligt skick om ett självständigt miljödepartementet återuppstår eller när regeringens politik på ett trovärdigt sätt uppfyller svensk grundlag, andra paragrafen i regeringsformen, som tydligt stipulerar att “det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. 

Miljödepartementets skylt är cirka 1 mm tjock, mäter 40 x 14 cm och är tillverkad i rostfritt stål. Den befinner sig just nu i ett kärleksfullt hem någonstans i Sverige och gör sig redo för comeback.

Se filmen från omhändertagandet

Läs mer på miljödepartementet.org

Kontakt:
Rolf Lindahl, kampanjledare, 070 397 58 70
Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070-2716437

Kräv en ambitiös och omfattande miljöpolitik

Istället för att lägga ned miljödepartementet och göra det underställt näringsdepartementet måste regeringen se till att klimat- och miljöfrågor är det som sätter ramarna för alla politikområden inte minst gäller detta näringslivsfrågor.

Engagera dig