Idag kom beskedet från Preem att de istället för en storskalig fossilsatning nu tänker sig en mångmiljardsatsning på att kunna raffinera bland annat tallolja, frityrolja och rapsolja.

Nedan följer kommentarer från Greenpeace sverigechef Isadora Wronski

– Med enkel matematik kan man lätt förstå att låta oljebolagen ge sig in på våra åkrar och i våra skogar blir totalt ohållbart. Om vi bara skulle odla raps för bränslen på våra svenska åkrar; ingen potatis, inga grönsaker eller andra grödor, skulle vi ändå bara få fram hälften av det bränsle som Sveriges nuvarande vägtransporter kräver.

Att försöka stoppa livsmedel i tanken på miljoner bensin- och dieselbilar är ett desperat försök från oljeindustrin att hålla liv i förbränningsmotorn. Vi måste blicka framåt och satsa på långsiktigt hållbara lösningar: effektivisering och elektrifiering. Allt annat fördröjer den verkliga omställningen.  

En industripolitik från förra seklet löser inte de akuta kriserna för klimatet och naturen. Vi behöver satsa på verklig omställning som håller långt bortom de närmaste tio åren i linje med Parisavtalet och våra miljömål.

– Regeringens reduktionsplikt är ett stöd till fossilindustrins “business as usual” och håller flera miljoner bensin- och dieselbilar rullande. Förbränningsmotorns tid är förbi. Vi ska varken bränna skog, djur eller mat i tanken. Vi behöver smarta och långsiktigt hållbara mobilitetslösningar som fungerar långt bortom regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030: satsningar på järnväg, kollektivtrafik, effektivisering och elektrifiering.

Övrigt

Pressbild på Isadora Wronski finns här

Kontakt

Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace, +46 70 301 25 34
[email protected]

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig Greenpeace +46 70 397 66 72
[email protected]