En ny rapport från Greenpeace visar att det i genomsnitt är dubbelt så dyrt att ta tåget jämfört med att flyga i Europa. I Sverige är prisskillnaden inte fullt lika extrem – men här är tåget fortfarande 32 procent dyrare än flyget i genomsnitt. Greenpeace kräver nu att skattefinansierade subventioner till flygbolag och flygplatser fasas ut och att prisvänliga klimatbiljetter introduceras i kollektivtrafiken.

– Den här rapporten visar hur europeiska medborgare uppmanas att flyga. Vi är i den här situationen för att flygbolag gynnas av skandalösa skatteförmåner, i synnerhet lågprisflygbolag har utnyttjat varje kryphål. Flyg för 10 euro är bara möjligt för att andra betalar den verkliga kostnaden, exempelvis utnyttjad flygpersonal och skattebetalarna. För planetens och mänsklighetens skull måste politiker agera för att vända trenden, säger Herwig Schuster, transportexpert på Greenpeace kontor i Central- och Östeuropa.

Tåg eller flyg? Det är ett val som många ställs inför under sommarsemestern. Nu visar en rapport från Greenpeace att det oftast är billigare att ta det klimatskadliga flyget än det klimatsmarta tåget inom Europa. 112 rutter i 27 olika länder har analyserats över olika tidsperioder för att ge en så rättvis bild som möjligt. I över 70 procent av fallen är flyget det billigaste alternativet, och i genomsnitt är det dubbelt så dyrt att åka tåg. I vissa fall, som mellan Barcelona-London, är det upp till 30 gånger dyrare att ta tåget.

Rapporten visar att Sverige är ett av de länder med lägst prisskillnader mellan tåg och flyg. Men i genomsnitt är tåget ändå 32 procent dyrare än flyget bland de åtta rutter som har analyserats inom, från och till Sverige. De längre resorna med tåg till München och Amsterdam är ofta dyra, medan Stockholm-Narvik är den enda av de åtta rutterna där tåget alltid är billigare än flyget.

Stockholm-Göteborg är en rutt som sticker ut. Där erbjuds de näst billigaste flygbiljetterna av alla de 112 rutter som har analyserats, från 149 kronor (12,85 euro). I genomsnitt är det 15 procent billigare att flyga än att ta tåget mellan Sveriges två största städer. Skillnaderna mellan tåg- och flygpriset bidrog sannolikt till att 455 000 passagerare valde att flyga mellan Stockholm och Göteborg under 2022, trots bra tågförbindelser.

– Regeringen talar ofta om valfrihet, men när det gäller de som vill välja tåget minskar de möjligheterna till en bekväm, miljövänlig och prisvärd resa. Istället satsar regeringen på subventioner och stöd till flygresor, SAS och flygplatser medan budgeten för järnvägsunderhåll har minskat. Fasa ut alla subventioner till flygbolagen och flygplatserna och gör det istället billigare att resa klimatsmart, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat, Greenpeace Sverige.

Kräv billigare kollektivtrafik

Skriv under för billigare kollektivtrafik! Transportsektorn står för en fjärdedel av de totala utsläppen i Europa. För att ha en chans att klara 1,5°C målen behöver det bli billigare att resa hållbart. Jorden brinner upp och den svenska regeringen prioriterar kortsiktiga prissänkningar på drivmedel framför vår gemensamma framtid.

Engagera dig

Greenpeace har tidigare förespråkat klimatbiljetter som gör det lättare att resa hållbart. Med sådana biljetter kan resenärer använda en och samma biljett för all kollektivtrafik till rimliga priser, vilket har potential att minska utsläppen från transportsektorn radikalt.

Om rapporten

  • I en majoritet (79 av 112) av de analyserade rutterna är flyget billigare än tåget. I genomsnitt är flyget dubbelt så billigt som tåget, trots att flygets totala klimatpåverkan kan vara mer än 80 gånger större.
  • Den röda tråden är att där lågprisflygbolag opererar finns det billiga flygbiljetter. Vid 79 procent av de analyserade rutterna finns dessa flyg tillgängliga, över hela Europa. Vidare är de allra billigaste flygresorna de med en eller flera mellanlandningar, som ofta leder till rejäla omvägar och tio gånger så höga utsläpp jämfört med de redan klimatskadliga direktflygen.
  • Vid 23 av de 112 analyserade rutterna är (nästan) alltid tåget billigare än flyget. Men enbart vid hälften av dessa 23 rutter finns det rimliga tågresor. Övriga hälften har antingen dåliga eller långsamma förbindelser. Vid 16 av de 23 rutterna finns inga lågprisflyg, medan sex av dem inte har några direktflyg.
  • Barcelona-London är den rutt med störst prisskillnad – där kan tåget kosta upp till 30 gånger mer än flyget. Stora prisskillnader finns även på rutter mellan stora europeiska städer, såsom London-Bratislava (upp till 15,5 gånger dyrare med tåg), Madrid-Bryssel (upp till 15 gånger dyrare med tåg), Budapest-Bryssel (upp till 12,5 gånger dyrare med tåg), Valencia-Paris (upp till 12 gånger dyrare med tåg) och Rom-Wien (upp till 10,2 gånger dyrare med tåg).
  • Storbritannien har högst tågpriser jämfört med flyg. På andraplats kommer Spanien och på delad tredjeplats kommer Belgien, Frankrike och Italien.
  • Inom, från och till Sverige har åtta rutter analyserats: Oslo-Stockholm, München-Göteborg, Köpenhamn-Stockholm, Bergen-Stockholm, Stockholm-Narvik, Stockholm-Berlin, Amsterdam-Stockholm och Göteborg-Stockholm. Stockholm-Narvik är den enda rutten som alltid har billigare tåg- än flygresor.
  • Tågpriserna blir dyrare ju fler tågbolag som involveras under resan och ju fler separata biljetter som måste köpas för resans olika delar. Priserna kan också variera mellan tågbolagen.

Mer information

Fem trick som flygindustrin använder för att verka grön

Greenpeaces tidigare analys av kollektivtrafiken i Europa

Kontakt på Greenpeace kontor i Central- och Östeuropa

Manon Laudy, communications officer, Mobility For All campaign
[email protected]
+33 6 49 15 69 83

Kontakt Greenpeace Sverige

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig
[email protected]
0791421453