Stockholm den 3 februari 2022 

Aktivister i länder över hela EU har under den senaste veckan hållit protester för att belysa den alarmerande hastigheten med vilken världen förlorar skog. Aktivisterna kräver att EU:s ministrar förbättrar den kommande lagen mot avskogning och utarmning av skogar.

Foto från Muonio sameby, Pajala kommun, Sverige – Jason White, Greenpeace

Från Sverige (Muonio Sameby i Pajala kommun) till Spanien gestaltade aktivister hur snabbt världens skogar försvinner. Globalt rör det sig om ett område lika stort som en fotbollsplan varannan sekund. Avskogningen drivs på av konsumtion av exempelvis industriellt kött och produkter från skogen, som engångsartiklar och biobränsle. Greenpeace är en av organisationerna i koalitionen Together for Forests och kräver att produkter som säljs inom EU ska vara fria från naturförstöring.

Vill du stoppa naturförstörelse från att hamna i din varukorg -gör din röst hörd här!

Foto från Madrid, Spanien – Álvaro Minguito & David F. Sabadell / Ecologistas en Acción

– Dagens kalhyggen och virkesåkrar är ett hot mot klimatet, den biologiska mångfalden och mot de människor som är beroende av skogen. Att vi ett område stort som en fotbollsplan varannan sekund visar hur stort problemet är. Skogsbruket behöver förändras i grunden och en stark EU-lagstiftning som förhindrar bolag att sälja produkter med koppling till avskogning och utarmning av skogsekosystem är ett steg i att få bort denna destruktiva kedja, säger Markus Mattisson, kommunikationsansvarig på Greenpeace

EU-kommissionen publicerade ett utkast på en avskogningslag den 17 november 2021, efter att över en miljon människor och över 160 icke-statliga organisationer i #Together4Forests-koalitionen uppmanade komissionen att skydda mänskliga rättigheter, skogar och andra ekosystem. Kommissionens förslag skulle för första gången kräva att företag som säljer vissa produkter i EU inte bidrar till förstörda skogar, genom sin egen verksamhet eller sina leverantörskedjor. Miljöorganisationer kritiserade dock kommissionens förslag särskilt eftersom det bara täcker vissa produkter, bara berör vissa ekosystem och inte ger ett tillräckligt skydd för mänskliga rättigheter. Dessutom saknas reglering av finanssystemet i förslaget och definitionerna för avskogning, utamrning av skogliga ekosystem och hållbart skogsbruk behöver skärpas avsevärt, anser Greenpeace.

– Om vi inte tydligt definierar problemet vi vill få bukt med riskerar lagen att bli tandlös. Våra undersökningar visar tydligt att det finns ett stort folkligt stöd för ett starkare skydd av skog och jag tror ingen vill tanka bensin, äta mat eller få postorderkartonger som bidrar till skogsskövling eller underminerar urfolks rättigheter. Nu har EU:s ministrar möjligheten att se till att EU är fredat från dessa produkter, men då behövs också tydlighet i vad man menar med hållbart skogsbruk, utarmning av ekosystem och avskogning. EU:s ledare måste helt enkelt staka ut en väg mot det skogsbruk man vill ha i framtiden, säger Markus Mattisson

Frankrike, som nu är EU-ordförande, har sagt att de ska prioritera avskogsningslagen och EU:s miljöministrar väntas ha förslaget på dagordningen under nästa möte i Bryssel den 17 mars. Parallellt med detta behandlar också Europaparlamentet lagen under våren.

Kontakt:

Markus Mattisson
Kommunikationsansvarig, Greenpeace
070 397 66 72

[email protected]