Det här kan du göra

Tillsammans är vi starka. Därför vill vi att du engagerar dig med oss.

#Havsreservat Skydda haven

Klimatförstörelse, överfiske, djuphavsgruvdrift, oljeborrning och plastföroreningar driver livet i havet till gränsen av kollaps. Knappt två procent av världshaven är…

Engagera dig

Publications

30x30: En plan för havsskydd

april 2019

Denna studie om havsreservat kartlägger hur vi kan skydda 30 procent av världens hav till 2030, ett mål som forskare menar är väsentligt för att skydda liven i haven och…

Licence to Krill: det antarktiska fisket som döljs under ytan

mars 2018

Greenpeace-utredning avslöjar hur företag som bedriver krillfiske hotar näringskedjan i den antarktiska oceanen genom att expandera sin verksamhet in i känsliga områden. Ofta används också fiskemetoder som kan skada både…