กรีนพีซคือใคร

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสันติภาพ  บางคนอาจเห็นป่าและมหาสมุทรเป็นเพียงแหล่งทรัพยากรที่ทำเงิน เป็นท่อนซุงและปลาจำนวนมาก แต่สำหรับคนอีกนับล้าน ป่าและทะเลเป็นทั้งบ้าน มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและยังเป็นอนาคต กรีนพีซยืนหยัดเพื่อชุมชนทั่วโลก เราเรียกร้องให้รัฐบาลและบรรษัทมีความรับผิดชอบต่อนโยบายและกิจกรรมที่สร้างหายนะทางสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ของกรีนพีซ

เราเชื่อว่าการมองโลกในแง่ดีคือรูปแบบหนึ่งของความกล้าหาญ เราเชื่อว่าปฏิบัติการของความกล้าหาญที่เกิดขึ้นนับพันล้านสามารถจุดประกายอนาคตที่สดใส กรีนพีซลงมือทำด้วยความกล้าหาญ เราแบ่งปันเรื่องราวของปฏิบัติการแห่งความกล้าหาญจากผู้สนับสนุนและเครือข่ายแนวร่วมของเรา เราเชื้อเชิญผู้คนทั้งหลายก้าวออกมาลงมือทำร่วมกัน ทั้งสิ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน ในชุมชนร่วมผู้อื่นที่มีพันธกิจร่วมในการทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

กรีนพีซมุ่งมั่นต่ออนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคน เรื่องราวแห่งความกล้าหาญของกรีนพีซคือเรื่องราวของทุกคนที่เชื่อมั่นว่าโลกที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ยังมาไม่ถึง แต่ทำให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้

กรีนพีซ ประเทศไทย

กรีนพีซ ประเทศไทยทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในสังคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 กรีนพีซ ประเทศไทย ทำงานเคียงข้างกับชุมชน และเครือข่ายประชาชนที่หลากหลายเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ผลักดันความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ ต่อกรการทำประมงที่ผิดกฏหมายและร่วมปกป้องทะเลไทย ส่งเสริมเกษตรกรรมเชิงนิเวศและเปิดโปงอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน กรีนพีซ ประเทศไทยทำงานรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมและยืนหยัดเพื่อความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าไม่มี “สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” หากไร้ซึ่ง “ความเป็นธรรมทางสังคม” เรายึดถือในหลักการประชาธิปไตยที่ดี (Healthy Democracy) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับรองสิทธิทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิทางการเมืองของประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา อาหาร ความเป็นธรรมหรือการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ (Healthy Environment)

ปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง