วิสัยทัศน์ของกรีนพีซ

เราเชื่อว่าการมองโลกในแง่ดีคือรูปแบบหนึ่งของความกล้าหาญ เราเชื่อว่าปฏิบัติการของความกล้าหาญที่เกิดขึ้นนับพันล้านสามารถจุดประกายอนาคตที่สดใส กรีนพีซลงมือทำด้วยความกล้าหาญ เราแบ่งปันเรื่องราวของปฏิบัติการแห่งความกล้าหาญจากผู้สนับสนุนและเครือข่ายแนวร่วมของเรา เราเชื้อเชิญผู้คนทั้งหลายก้าวออกมาลงมือทำร่วมกัน ทั้งสิ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน ในชุมชนร่วมผู้อื่นที่มีพันธกิจร่วมในการทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

กรีนพีซมุ่งมั่นต่ออนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคน เรื่องราวแห่งความกล้าหาญของกรีนพีซคือเรื่องราวของทุกคนที่เชื่อมั่นว่าโลกที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ยังมาไม่ถึง แต่ทำให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้

กรีนพีซ ประเทศไทย

กรีนพีซ ประเทศไทยทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในสังคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 กรีนพีซ ประเทศไทย ทำงานเคียงข้างกับชุมชน และเครือข่ายประชาชนที่หลากหลายเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ผลักดันความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ ต่อกรการทำประมงที่ผิดกฏหมายและร่วมปกป้องทะเลไทย ส่งเสริมเกษตรกรรมเชิงนิเวศและเปิดโปงอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน กรีนพีซ ประเทศไทยทำงานรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมและยืนหยัดเพื่อความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าไม่มี “สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” หากไร้ซึ่ง “ความเป็นธรรมทางสังคม” เรายึดถือในหลักการประชาธิปไตยที่ดี (Healthy Democracy) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับรองสิทธิทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิทางการเมืองของประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา อาหาร ความเป็นธรรมหรือการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ (Healthy Environment)

 

เรื่องราวของกรีนพีซ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเราด้วยลิงก์ด้านล่าง

คุณค่าหลักของกรีนพีซ

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระโดยใช้การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีเพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเสนอทางออกของปัญหาเพื่ออนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประวัติของกรีนพีซ

ในปี พ.ศ.2514 ผู้ก่อตั้งของเราออกเดินทางไปเกาะในแถบอาร์กติกพื่อหยุดระเบิดนิวเคลียร์ มันเป็นการเดินทางที่จะจุดประกายการเคลื่อนไหวและสร้างประวัติศาสตร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความสำเร็จในงานรณรงค์

กรีนพีซขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

งานระดมทุน

ความเป็นอิสระในการทำงานของกรีนพีซมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานรณรงค์ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นอิสระจึงเป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในงานระดมทุนของกรีนพีซ

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม