เปลี่ยนผ่านพลังงานที่สะอาดและเป็นธรรม

การนำเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานเร่งให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งกำเนิดหลักมลพิษทางอากาศ PM2.5 โดยการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 ระบุว่า PM2.5 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

กรีนพีซสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดพร้อมกับการสนับสนุนจากภาครัฐที่พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและมีราคาที่เป็นธรรม

Solar Rooftop at Luang Suan Hospital in Thailand. © Greenpeace / Arnaud Vittet

75%

คือระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั่วโลก

37,500

คือตัวเลขผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในไทยต่อปี

1.5 ° C

คืออุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่ทั่วโลกพยายามชะลอไม่ให้เกินไปกว่านี้เพื่อลดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซรณรงค์ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงาน ผลิตไฟฟ้ารวมทั้งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ

เรารณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรม เพื่อรับมือและต่อสู้กับภัยคุกคามจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

เราเชื่อว่า เมื่อประชาชนพร้อมเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนบวกกับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากรัฐบาล สังคมก็จะก้าวไปสู่โอกาสที่จะลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอภาวะโลกเดือดและรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้อย่างแท้จริง

'Heart for Sea' Solidarity Activity in Teluk Patani, Thailand. © Baramee  Temboonkiat / Greenpeace

ประเทศทั่วโลกกำลังขยายการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานหมุนเวียนอย่างขนานใหญ่ทั้งจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำขนาดเล็ก ชีวมวลสมัยใหม่และความร้อนใต้พิภพ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษต่างๆ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อกอบกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ มาร่วมกันสนับสนุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน


กรีนพีซรณรงค์การเปลี่ยนผ่านพลังงานหมุนเวียน

กรีนพีซสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดพร้อมกับการสนับสนุนจากภาครัฐที่พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและมีราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานและออกแบบนโยบายด้านพลังงานร่วมกัน จะช่วยให้เรามีโอกาสชะลอภาวะโลกเดือดและรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้จริง

งานรณรงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน