ภารกิจของกรีนพีซคืออะไร

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระที่ใช้วิธีการเผชิญหน้าอย่างสันติ เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และผลักดันให้มีวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นสำหรับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของกรีนพีซ คือ สร้างโลกที่น่าอยู่และปลอดภัยที่เอื้อให้สรรพชีวิตบนโลกได้งอกงาม

กรีนพีซทำงานเพื่อ:
● คงอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นหายนะจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทุกรูปแบบ
● ลดวิธีการบริโภคที่ล้นเกินและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภายในขีดจำกัดทางนิเวศวิทยาของโลก
● สนับสนุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นทางออกของพลังงานโลก
● สนับสนุนสันติภาพ การลดกำลังอาวุธและการไม่ใช้ความรุนแรง
กรีนพีซมีสำนักงานกี่แห่งทั่วโลก และมีสำนักงานกี่แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรีนพีซมีสำนักงานในระดับภูมิภาคทั้งหมด 27 แห่ง กระจายอยู่ใน 55 ประเทศทั่วโลก โดยกรีนพีซสากลจะเป็นสำนักงานที่ประสานงานกับทุกสำนักงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/

กรีนพีซทำงานรณรงค์อย่างไร
เราเชื่อในพลังและการขับเคลื่อนของมวลชน รวมถึงยึดหลักสันติวิธีในงานรณรงค์ กรีนพีซจุดประกายประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญผ่านรูปแบบการรณรงค์ที่สร้างสรรค์ เราทำการศึกษา สืบสวนสอบสวน และเปิดเผยการกระทำที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และทำงานร่วมกับเครือข่าย อาสาสมัคร เพื่อพูดถึงประเด็นสำคัญเหล่านั้น และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับปัจเจกบุคคล รวมถึงระดับนโยบาย

กรีนพีซได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใด
เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ กรีนพีซไม่รับเงินจากบริษัท รัฐบาล และพรรคการเมือง เราจริงจังและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และขอบคุณที่มีผู้ประสงค์ที่จะบริจาคหลากหลายรูปแบบ เราพิจารณา คัดเลือก และส่งเช็คกลับคืน หากมีการโอนเงินจากบัญชีของบริษัท เราพึ่งพาเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป และเงินให้เปล่าจากมูลนิธิเท่านั้น

บัญชีทางการเงินของเราได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ในทุกสำนักงานทั่วโลก ในแต่ละปี เราตีพิมพ์รายงานประจำปี บนเว็บไซต์ ดังนั้นคุณจึงสามารถทราบว่าเราได้รับเงินเท่าไหร่ และใช้ไปอย่างไร

มีผู้บริจาคให้กรีนพีซกี่คน
ผู้บริจาครายบุคคลจากสำนักงานทุกแห่งรวมกันกว่า 3 ล้านคน และเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยมีผู้บริจาคราว 5 หมื่นคน

สามารถบริจาคเงินให้กรีนพีซด้วยวิธีใดบ้าง
บุคคลทั่วไปสามารถบริจาคผ่าน
– โอนเงินผ่านบัญชีเป็นประจำทุกเดือน
– ตัดบัตรเครดิต
ช่องทางที่สามารถบริจาคได้
– เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม ซึ่งจะตั้งบูธระดมทุนตามห้างสรรพสินค้า พื้นที่สาธารณะ หรือตามท้องถนน
– เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ หรือคุณสามารถติดต่อมายังสำนักงานได้โดยตรงที่ 02-357-1921 ต่อ 120 หรือ 140
– บริจาคโดยตรงผ่านทางออนไลน์ ได้ที่นี่

สามารถบริจาคให้กรีนพีซเป็นรายครั้งได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้บริจาค แต่อย่างไรก็ตาม การทำงานรณรงค์ หรือโครงการต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การมีผู้บริจาคที่ประสงค์บริจาคเงินเป็นรายเดือน จะช่วยให้เกิดการวางแผนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากบริจาคแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินบริจาค หรือยกเลิกการบริจาคได้หรือไม่
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินบริจาค ยกเลิก หรืออัพเดทข้อมูลส่วนตัวได้ เจ้าหน้าที่ของเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวก และพร้อมให้คำปรึกษา สามารถติดต่อฝ่ายบริการสมาชิกได้ที่ 02-357-1921 ต่อ 120 หรือ 140

การบริจาคให้กรีนพีซสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

ฉันไม่สามารถบริจาคเงินให้กรีนพีซได้ แต่ต้องการช่วยกรีนพีซ และรับข่าวสารเกี่ยวกับกรีนพีซเป็นประจำ ฉันจะทำอะไรได้บ้าง
กรีนพีซยินดีมากหากมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ หากต้องการรับข่าวสารกับกรีนพีซเป็นประจำ สามารถกรอกข้อมูลในช่อง “สมัครรับข่าวสาร” ด้านล่างของเว็บไซต์ หากต้องการเข้าร่วมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

อยากเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
คุณสามารถมีส่วนร่วมกับกรีนพีซได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยแชร์งานรณรงค์ในโซเชียลมีเดีย สร้างงานรณรงค์ของตัวเอง หรือติดต่อกรีนพีซได้เสมอถ้าคุณอยากมาเป็นอาสาสมัครกับเรา โดยสามรถดูข้อมูลและช่องทางการติดต่อได้ที่นี่