หมายเหตุแนะนำ

  1. แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ออกแบบเพื่อตีพิมพ์ในเว็บไซต์ www.greenpeace.or.th
  2. เอกสารนี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้กับพนักงานของกรีนพีซ หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อกับกรีนพีซ (เช่น ใครก็ตามที่มิใช่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วไป) ในฐานะบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของกรีนพีซและของข้อมูล

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) และกรีนพีซระดับชาติและภูมิภาค ในเครือข่ายกรีนพีซ (รวมกันเป็น “กรีนพีซ”) ให้คำมั่นว่าจะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของกรีนพีซระดับชาติ/ภูมิภาคที่ดำเนินการโดยสำนักงานกรีนพีซระดับชาติ/ภูมิภาคนั้นๆ คุณสามารถค้นหานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์กรีนพีซระดับชาติ/ภูมิภาคโดยคลิกที่ “แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว” ในภาษาท้องถิ่นที่ข้อความท้ายหน้าของโฮมเพจนั้น

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ตั้งขึ้นบนพื้นฐานว่าเราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลใดๆ ของคุณที่เราอาจรวบรวมไว้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงขอให้คุณอ่านแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมไว้

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณดังนี้

การใช้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

เราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลของคุณเฉพาะที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ดังอธิบายข้างต้น ในการกระทำดังกล่าว ในการประมวลผล เราจะพิจารณาความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของคุณและผลประโยชน์ของเรา และไม่ประมวลผลหากผลประโยชน์ความเป็นส่วนตัวของคุณเหนือกว่าผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

ในกรณียกเว้น เราอาจถูกกฎหมายร้องขอให้เปิดเผยหรือดำเนินการข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราขอให้คุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง หากข้อมูลที่ถูกร้องขอเพิ่มเติมนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้ตรงตามข้อกฎหมาย หรือในทางกลับกัน หากเป็นไปโดยความสมัครใจอย่างแท้จริง และจะไม่มีผลกระทบใดๆ หากคุณปฏิเสธการให้ข้อมูล หากคุณไม่แน่ใจในการร้องขอข้อมูลของกรีนพีซ กรุณาติดต่อสอบถามตัวแทนของกรีนพีซ หรือติดต่อเรา (ดูด้านล่าง) พร้อมกับคำถามของคุณ]

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณเมื่อเราได้รับคำยินยอมของคุณ หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุผล เพื่อวัตถุประสงค์อันหลากหลายข้างต้น:

การเปิดเผยข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ ถ้าคุณติดต่อกับเราภายนอกพื้นที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป คุณควรตระหนักว่าอาจรวมถึงการโอนข้อมูลไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งไม่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด ในกรณีนั้น ที่ที่เราโอนข้อมูลบุคคลให้แก่องค์กรอิสระกรีนพีซระดับชาติ/ภูมิภาค หรือผู้ให้บริการของเรา เราจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลบุคคลของคุณถูกปกป้อง (รวมทั้งที่ที่เหมาะสม ภายใต้ข้อตกลงที่กรรมาธิการยุโรปเห็นชอบ  เพื่อวัตถุประสงค์นี้)

หากคุณอยากรู้ว่ามีข้อตกลงเช่นนี้อยู่หรือไม่หรือเพื่อดูในสำเนา กรุณาติดต่อเรา (ดูด้านล่าง)

การเก็บรักษาและการลบทิ้งข้อมูลบุคคลของคุณ

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)มีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของคุณให้ถูกต้องและทันสมัย เราจะลบทิ้งข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ เมื่อเราไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง เราถูกบังคับให้ร้องขอการพิสูจน์ตัวตน ก่อนเข้าสู่ข้อมูลบุคคลที่คุณให้มา

คุณยังสามารถส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในประเทศของคุณ (ดูรายละเอียดได้ ที่นี่)

มาตรการความปลอดภัย

เราใช้มาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการสูญหาย หรือกระบวนการผิดกฎหมายใดๆ  เพจรับบริจาคของเรารักษาความปลอดภัยโดยใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ออกแบบเพื่อป้องกันการดักฟัง การติดสินบน หรือการปลอมแปลงข้อมูล

ติดต่อเรา

เรายินดีต้อนรับคำถาม คำแนะนำ หรือคำร้องขอเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และการประมวลข้อมูลบุคคลของเรา

กรุณาส่งอีเมล์ถึงเราที่ [email protected]

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในอนาคต หากมีการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น

กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ

อัพเดทครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2561

นโยบายคุกกี้ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)

เราอยากให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการท่องเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราจึงใส่ “คุกกี้” ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แล้วคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นกำเนิดในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชม หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รู้จักกับคุกกี้เหล่านั้น

คุกกี้มีประโยชน์เพราะ:

เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่า เราสามารถที่จะใส่ประเภทของชุดคุกกี้ทางด้านล่างนี้ในอุปกรณ์ของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยเป็นไปตามนโยบายนี้ ยกเว้นว่าคุณได้ตั้งค่าเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ในบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่:

www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu สำหรับวิดีโอคุกกี้ดูที่ https://youtu.be/TBR-xtJVq7E.

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้มีสองประเภทใหญ่ๆ คือ คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (first party cookies) และคุกกี้บุคคลที่สาม (third party cookies):

การใช้งานคุกกี้

ตารางนี้อธิบายคุกกี้ที่อาจถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ พร้อมเหตุผล

ชื่อวัตถุประสงค์การหมดอายุ
“greenpeace”ถูกใช้โดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)ในการติดตาม หากคุณยอมรับการใช้คุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเราคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“wordpress_google_apps_login”ถูกใช้โดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)เพื่อเก็บสถานะการล็อกอินของผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่ในเว็บไซต์ของเราคุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อคุณเลิกใช้งานบราวเซอร์ของคุณ
“_ga”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อการแยกแยะผู้ใช้งานคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“_gid”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อการแยกแยะผู้ใช้งานคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“_dc_gtm_N7SG829”ถูกใช้โดย Google Analytics (ผ่านทาง Google Tag Manager) เพื่อหาอัตราการร้องขอ (request rate)คุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 1 นาที นับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“AMP_TOKEN”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อดึงบัญชีลูกค้าจาก AMP Client ID service และค่าอื่นๆ อาทิเช่น ค่า opt-out, inflight request หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดึงบัญชีลูกค้าจาก AMP Client ID serviceคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 30 วินาที หรือ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในระหว่างการใช้งานหรือไม่) นับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“_gac_10290164”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อเชื่อมบัญชีผู้ใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ ตัวอย่างเช่น ถ้าเชื่อมต่อ Google Analytics กับบัญชี AdWords ตัวแปลงแท็คของเว็บไซต์ AdWords จะอ่านคุกกี้นี้ได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณได้ปิดกั้นมันคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 90 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utma”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อแยกแยะผู้ใช้และการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (sessions) คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อชุดคำสั่ง javascript ทำงาน และเมื่อไม่มีคุกกี้ประเภท __utma หลงเหลืออยู่ โดยคุกกี้นี้จะถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analyticsคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmt”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อค้นหาอัตราการร้องขอคุ้กกี้นี้จะหมดอายุภายใน 10 นาทีนับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmb”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อระบุข้อมูลใหม่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อชุดคำสั่ง javascript ทำงาน และไม่มีคุกกี้ __utmb หลงเหลืออยู่ คุกกี้นี้จะถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analyticsคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 30 นาทีนับจากเวลาที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmz”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อเก็บแหล่งกำเนิดของการท่องเว็บ หรือแคมเปญที่อธิบายว่าผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไร คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อชุดคำสั่ง javascript ทำงาน และปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analyticsคุกกี้นี้จะหมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน
“__utmv”ถูกใช้โดย Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลตัวแปรแบบกำหนดเอง ของระดับผู้เยี่ยมชม คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาใช้รูปแบบ _setCustomVar กับตัวแปรแบบกำหนดเองของระดับผู้เยี่ยมชม คุกกี้นี้ยังถูกใช้กับรูปแบบ _setVar ที่ได้ยกเลิกการใช้งานไปนานแล้ว คุกกี้นี้จะถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้ง หากมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ Google Analyticsคุกกี้จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง/ปรับเปลี่ยน

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) มิได้ควบคุมการเผยแพร่ของคุกกี้บุคคลที่สาม หากคุณต้องการเข้าใจเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทนี้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของคุกกี้บุคคลที่สาม เช่น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube หรือ Soundcloud

หากคุณไม่อยากรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ เพื่อไม่ยอมรับการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้

หากคุณต้องการยอมรับเฉพาะคุกกี้ของเรา แต่ไม่ยอมรับคุกกี้ของผู้ให้บริการและหุ้นส่วนของเรา ให้เลือก “block third-party cookies” (ปิดกั้นคุกกี้บุคคลที่สาม) (หรือการตั้งค่าที่คล้ายๆ กันในบราวเซอร์ของคุณ)

Change your cookies preferences

การใช้ Google Analytics

กรีนพีซใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมการใช้งานเว็บไซต์ของเราของผู้เยี่ยมชม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้เราคงไว้และปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ของเรา Google Analytics จะออกข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

หากคุณไม่เต็มใจใช้การวิเคราะห์คุกกี้ กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ที่ด้านบนนี้ (‘change your cookies preferences’)

ตามที่ได้อ้างไว้แล้วก่อนหน้านี้ คุกกี้ของ Google Analytics ที่ถูกใช้ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga และ _gid – โดยคุกกี้ทั้งหมดนี้รวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวบุคคล ประกอบด้วยจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์, บัญชีผู้ใช้บนบราวเซอร์ (ClientID) (เพื่อที่จะสามารถระบุได้ถึงผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานอีกครั้งเป็นต้น) สถานที่ที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ และหน้าที่พวกเขาเข้าชม และนี่คือ สรุปภาพรวมการปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics, การใช้คุกกี้ของ Google Analytics บนเว็บไซต์ และที่นี่ วิธีการยกเลิกคุ้กกี้ของ Google Analytics แบบง่าย

ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2561 Google Analytics ใช้ Data Retention controls ที่จะทำให้องค์กรสามารถตั้งค่าระยะเวลาการลบทิ้งข้อมูลแบบอัตโนมัติทั้งในระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ที่ได้จัดเก็บไว้โดย Google Analytics บนเซิร์ฟเวอร์

เป็นต้นว่า การเก็บรักษาข้อมูลระดับผู้ใช้งานและระดับเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้, สิ่งระบุตัวตนผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้) และสิ่งระบุการโฆษณา (ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของกรีนพีซแต่อย่างใด) สำหรับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) มีการตั้งค่าการควบคุมการเก็บรักษาข้อมูลของ Google Analyticsไว้ที่ 26 เดือน ขอกล่าวอีกครั้งหนึ่ง Analytics จะไม่เก็บรวบรวม หมายเลขเครื่องผู้ใช้งาน (IP) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกล่าวถึงว่า Google เก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งมีรหัสการติดตามของ Google Analytics ตรวจเช็คนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Google และ วิธียกเลิกคุกกี้ของ Google Analytics

คุณสามารถติดตั้ง ส่วนเสริมบราวเซอร์การยกเลิกของกูเกิลอนาไลติกส์ (Google Analytics Opt-out Browser Add-on) เพื่อป้องกันข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กรีนพีซของคุณในการถูกส่งไปยัง Google Analytics

การใช้ปุ่มแชร์และวิดเจตส์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

นอกเหนือจากปุ่ม customized HTML buttons ที่เราได้ติดตั้งไว้เพื่ออนุญาตให้คุณแบ่งปันเนื้อหาของกรีนพีซบนเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ เราอาจจะแปะวิดเจตส์ต่างๆ จากเฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ยูทูป, ซาวด์คลาวด์ และโซเชียลมีเดียอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ

วิดเจตส์ของโซเชียลมีเดียเหล่านี้มาจากเว็บเซิฟเวอร์ที่อาจติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และอาจรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าใช้งานก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมการใช้งานบราวเซอร์อย่าง “Privacy Badger” สำหรับ Chrome หรือ “Disconnect”  สำหรับทั้ง  Chrome และ Firefox เพื่อควบคุมอะไรบางอย่าง (เป็นอันดับแรก) หรือปิดการทำงานไปเลย (เป็นอันดับที่สอง)

ติดต่อเรา

กรีนพีซเป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคุกกี้ หรือนโยบายคุกกี้นี้ กรุณาติดต่อ [email protected]