ยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อม

พลังของความร่วมมือกันจะทำให้เราหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ กรีนพีซปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า เราท้าทายอำนาจของผู้ก่อมลพิษ และมุ่งเปลี่ยนแปลงให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

G20 Protest Wave Rally in HamburgG20 Protestwelle demonstriert in Hamburg

ปกป้อง

หัวใจของการทำงานรณรงค์ของกรีนพีซ คือ การตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อโลกที่น่าอยู่และปลอดภัย เราทำงานเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทุกรูปแบบ จากผืนป่าอันยิ่งใหญ่ของโลกและมหาสมุทรไปจนถึงแม่น้ำและผืนดิน เรามุ่งปกป้อง และ ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีความสำคัญเพื่อโลกที่น่าอยู่และที่ทุกคนเรียกว่าบ้าน

อ่านเพิ่มเติม
Biodiversity in Fields in France
#สภาพภูมิอากาศ

เพื่อสรรพชีวิตบนโลกได้ดำเนินสืบเนื่องไป เราต้องการสภาพภูมิอากาศที่สมดุล หาไม่แล้ว เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว(Extreme Weather Event)จะทำลายชุมชนและทำให้ระบบนิเวศพังทลาย

มีส่วนร่วม
Mae Moh Coal Burning Power Plant in Thailand

ปฎิเสธ

เราท้าทายอำนาจของผู้ก่อมลพิษ เราเปิดโปงและโต้ตอบอิทธิพลของบรรษัทที่ครอบงำรัฐบาลต่างๆ เราแข็งขืนต่อผู้ที่ต้องการให้คนทั้งหลายติดกับดักในกรอบวาทกรรมเดิมที่เป็นอุปสรรคในการจรรโลงสังคมและโลกที่น่าอยู่ขึ้นและมีความเป็นธรรมมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Turtle and Plastic in the Ocean
#พลาสติก

พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) กำลังคุกคามสิ่งมีชีวิตในทะเล มหาสมุทรรวมถึงโลกทั้งใบของเรา

มีส่วนร่วม
Children at Wind Farm in Guimaras, Philippines

เปลี่ยนแปลง

กรีนพีซรณรงค์สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่เป็นบ้านของทุกคนและสรรพชีวิตเอื้อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
Raising a Wind Turbine in Durban
#พลังงานหมุนเวียน

ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และเป็นธรรมรวมถึง การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่วัดได้มาสู่สังคม ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มีส่วนร่วม