ปกป้อง

หัวใจของการทำงานรณรงค์ของกรีนพีซ คือ การตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อโลกที่น่าอยู่และปลอดภัย เราทำงานเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทุกรูปแบบ จากผืนป่าอันยิ่งใหญ่ของโลกและมหาสมุทรไปจนถึงแม่น้ำและผืนดิน เรามุ่งปกป้อง และ ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีความสำคัญเพื่อโลกที่น่าอยู่และที่ทุกคนเรียกว่าบ้าน

อ่านเพิ่มเติม
Biodiversity in Fields in France. © Jean-Luc Bertini / Greenpeace
#สภาพภูมิอากาศ

เพื่อสรรพชีวิตบนโลกได้ดำเนินสืบเนื่องไป เราต้องการสภาพภูมิอากาศที่สมดุล หาไม่แล้ว เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว(Extreme Weather Event)จะทำลายชุมชนและทำให้ระบบนิเวศพังทลาย

มีส่วนร่วม
Mae Moh Coal Burning Power Plant in Thailand. © Luke Duggleby / Greenpeace

ปฎิเสธ

เราท้าทายอำนาจของผู้ก่อมลพิษ เราเปิดโปงและโต้ตอบอิทธิพลของบรรษัทที่ครอบงำรัฐบาลต่างๆ เราแข็งขืนต่อผู้ที่ต้องการให้คนทั้งหลายติดกับดักในกรอบวาทกรรมเดิมที่เป็นอุปสรรคในการจรรโลงสังคมและโลกที่น่าอยู่ขึ้นและมีความเป็นธรรมมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Turtle and Plastic in the Ocean. © Troy Mayne / Oceanic Imagery Publications
#พลาสติก

พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) กำลังคุกคามสิ่งมีชีวิตในทะเล มหาสมุทรรวมถึงโลกทั้งใบของเรา

มีส่วนร่วม
Children at Wind Farm in Guimaras, Philippines. © Veejay Villafranca / Greenpeace

เปลี่ยนแปลง

กรีนพีซรณรงค์สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่เป็นบ้านของทุกคนและสรรพชีวิตเอื้อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
#พลังงานหมุนเวียน

ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และเป็นธรรมรวมถึง การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่วัดได้มาสู่สังคม ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มีส่วนร่วม

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม