เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ จากนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน พรรคการเมือง หรือ หน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งความอิสระในการทำงานของกรีนพีซ ทำให้ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดมทุนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

HR Operations Officer (Temporary)

The HR Operations Officer is responsible to administer recruitment, benefit and compensation, performance management, payroll, leave management of staff & Direct Dialogue Campaigner staffs (DDC), to responsible for Human Recourse administrative function and ensure smooth operations and to accomplish GPSEA Human Resources Goals and objective.

อ่านเพิ่มเติม

Regional Research and Investigation Coordinator

The Regional Research and Investigations Coordinator is responsible for furthering Greenpeace South East Asia’s programme objectives through capacity building, implementation of best practice, advice on strategic use of various types of research and investigations as well as development and guidance of high quality research and investigation projects.

อ่านเพิ่มเติม