เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ จากนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน พรรคการเมือง หรือ หน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งความอิสระในการทำงานของกรีนพีซ ทำให้ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดมทุนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

Communications and Digital Support Officer

The Communications & Digital Support Officer is to proactively provide organizational and logistical support to the Communication & Digital Unit (CDU), in accordance with unit objectives and workflows, in order to enable the team to run effective and efficient campaign work.

อ่านเพิ่มเติม

Deputy Fundraising Director

The Deputy Fundraising Director reports directly to the Fundraising Director of Greenpeace SEA and serves as his/her most senior member of the Fundraising Management Team. This is an exciting role with a lot of exposure to regional and global fundraising knowledge and practices.

อ่านเพิ่มเติม