ทำไมเราถึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

เพราะคุณช่วยให้กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรม รณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำให้เราสามารถเปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และสันติ ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

งานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จได้หากได้ความช่วยเหลือจากคุณ หากคุณต้องการสนับสนุนกรีนพีซในด้านการเงิน คุณสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางการระดมทุนของกรีนพีซ ได้ดังนี้

งานระดมทุนของกรีนพีซ

ระดมทุนภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ นอกจากจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการระดมเงินบริจาคจากภาคประชาชนแล้ว ยังมีบทบาทในการเชื่อมโยงทัศนคติของผู้คนที่มีต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่พลังความร่วมมือเพื่อปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัทท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซ รวมทั้งช่วยให้กรีนพีซสามารถสื่อสารกับผู้ที่ต้องการบริจาคได้โดยตรง

อ่านเพิ่มเติม

ระดมทุนทางออนไลน์

คุณสามารถบริจาคผ่านทางออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณบริจาคผ่านทางเว็บไซต์แล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากกรีนพีซจะติดต่อกลับไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเราอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

เราใช้เงินบริจาคของคุณอย่างไร

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีจำนวนผู้บริจาคเงินอยู่ทั้งสิ้น 58,665 คนจากผู้คนหลากหลายที่ให้การสนับสนุน

ด้วยการสนับสนุนของผู้บริจาคทุกท่าน กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรมรณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สิทธิของผู้บริจาค

กรีนพีซใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาข้อมูลของผู้บริจาคและจะส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริจาคทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานรณรงค์

ฝ่ายดูแลผู้บริจาค

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริจาค สามารถติดต่อเราที่ฝ่ายดูแลผู้บริจาค อีเมล์ [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 120 และ 140 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อ่านเพิ่มเติม

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม