ทำไมเราถึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

เพราะคุณช่วยให้กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรม รณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำให้เราสามารถเปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และสันติ ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

งานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จได้หากได้ความช่วยเหลือจากคุณ หากคุณต้องการสนับสนุนกรีนพีซในด้านการเงิน คุณสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางการระดมทุนของกรีนพีซ ได้ดังนี้

งานระดมทุนของกรีนพีซ

เราใช้เงินบริจาคของคุณอย่างไร

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีจำนวนผู้บริจาคเงินอยู่ทั้งสิ้น 58,665 คนจากผู้คนหลากหลายที่ให้การสนับสนุน

ด้วยการสนับสนุนของผู้บริจาคทุกท่าน กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรมรณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สิทธิของผู้บริจาค

กรีนพีซใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาข้อมูลของผู้บริจาคและจะส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริจาคทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานรณรงค์

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป