หลักการระดมทุน

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ เรามุ่งมั่นทำงานรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน

ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถทำงานรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ในระดับนโยบาย

การบริจาคของคุณสนับสนุนให้กรีนพีซปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อไปได้

เงินบริจาคจากคุณช่วยให้กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดกิจกรรมรณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ยังทำให้เราดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสันติ เผชิญหน้าและเปิดเผยอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางที่เราเชื่อว่าจะช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ทำให้มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกได้อย่างปลอดภัย


งานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จได้หากได้ความช่วยเหลือจากคุณ หากคุณต้องการสนับสนุนกรีนพีซในด้านการเงิน คุณสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางการระดมทุนของกรีนพีซ ได้ดังนี้

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

ฝ่ายบริการผู้บริจาค

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติม  สามารถติดต่อเราที่ฝ่ายดูแลผู้บริจาค

อีเมล [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ 0614016711 หรือ 023571921 ต่อ 120 และ 140 หรือ 021500506

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)