ทะเลและมหาสมุทร

มหาสมุทรกำลังถูกคุกคามอย่างหนัก จากการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนาน ประมงทำลายล้างที่ไร้การควบคุม ภัยคุกคามที่เกิดจากโครงการอุตสาหกรรมทั้งชายฝั่งและกลางทะเล

สิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อชีวิตชุมชนชายฝั่ง ความมั่นคงทางอาหาร ไปจนถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่เรายังสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

71%

คือพื้นที่ของมหาสมุทรต่อผิวโลก

11 ล้าน ตร.กม.

คือพื้นที่ของมหาสมุทรที่โลกจะต้องปกป้องจากอุตสาหกรรมทำลายล้างมหาสมุทรทุกประเภท

มากกว่า 90%

คือปริมาณความร้อนที่มหาสมุทรกักเก็บมาจากโลกเพื่อไม่ให้โลกร้อนเกินไป

The Afrika Super Trawler in Mauritania. © Pierre Gleizes / Greenpeace

มหาสมุทรกำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และประมงทำลายล้างทำให้ระบบนิเวศมหาสมุทรเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ จนกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและชีวิตของคนพันล้านทั่วโลก

งานรณรงค์ของกรีนพีซด้านทะเลและมหาสมุทร

กรีนพีซ ประเทศไทย รณรงค์เพื่อทะเลและมหาสมุทร

กรีนพีซรณรงค์ผลักดันให้ผู้นำทั่วโลกปกป้องมหาสมุทรโลกโดยให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาทะเลหลวง เพื่อสร้างเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล เป็นพื้นที่ที่ให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล และระบบนิเวศได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์

เรารณรงค์ปกป้องสิทธิชุมชนชายฝั่ง ซึ่งวิถีชีวิตของพวกเขาได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการเหมืองทะเลลึก การแสวงหาทรัพยากรมหาศาลโดยอุตสาหกรรมประมง หรือแม้กระทั่งวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งมีพลังเสียงที่ดังพอที่จะสื่อสารกับรัฐหรือผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย พร้อมกับสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองที่จะได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากมลพิษ

เรายังทำงานรณรงค์เพื่อเปิดโปงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ และเรียกร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความยั่งยืน ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม