ความสำเร็จในงานรณรงค์

กรีนพีซทำงานรณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกของเรา

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2515

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน