กรีนพีซทำงานรณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกของเรา

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2515